LBAS logo

LBAS konkursa PROFS 2018 pirmā pusfināla kārta 29. oktobrī notiks Valmierā

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) otro gadu organizē konkursu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS. Konkursa pirmā – Vidzemes pusfināla kārta risināsies Valmierā 29. oktobrī plkst. 11.00, viesnīcā “Wolmar”.

Pirmajā konkursa PROFS 2018 pusfināla kārtā sacentīsies Valmieras tehnikuma, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības un divas Smiltenes tehnikuma audzēkņu komandas.

Konkursa PROFS 2018 reģionu pusfināli vēl notiks 1. novembrī Rīgā, 8. novembrī Bulduros, kad sacentīsies Pierīgas un Zemgales profesionālās izglītības iestādes, 12. novembrī – Rēzeknē, 22. novembrī – Ventspilī, un konkursa fināls notiks decembrī.

Konkursa mērķis ir veicināt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī veicināt viņu izpratni par arodbiedrību un sociālo dialogu.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Ja jaunais darbinieks zinās sava darba tiesības, viņš vienmēr saņems to, ko nopelnījis, un strādās drošos un labos darba apstākļos. Viņš kopā ar kolēģiem izveidos arodbiedrību un ar darba devēju noslēgs koplīgumu, kas dos papildu sociālās garantijas likumos noteiktajam, un vienlaikus ar savu motivēto darbu un pozitīvo attieksmi vairos sava uzņēmuma konkurētspēju un iespējas nodrošināt augstāku dzīves standartu. Ja darbinieks zinās darba aizsardzības patiesības, tad viņš būs vesels un drošs, un zinās, kā palīdzēt saviem kolēģiem. Viss ir jauno darbinieku rokās – apgūsti, izproti un ej tālāk – uz priekšu savā karjerā!”

Šogad konkursam ir pieteikušās 30 komandas no 24 vidējās profesionālās izglītības iestādēm. Savukārt pagājušajā gadā konkursā piedalījās 31 komanda no 22 vidējās profesionālās izglītības iestādēm.

Profesionālo izglītības iestāžu komandas līdz 22. oktobrim ir iesūtījušas savus mājas darbus, kurus prezentēs konkursa laikā, konkursa gaitā notiks viktorīna par darba tiesību, darba aizsardzības un sociālā dialoga tēmām, kā arī katra komanda uz vietas risinās vairākas situācijas saistībā ar darba vides un darba tiesiskajām attiecībām.

Konkursa PROFS 2018 norisē piedalīsies LBAS dalīborganizācijas, un šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, esam aicinājuši žūrijas darbā piedalīties Latvijas Darba devēju konfederācijas un Valsts darba inspekcijas pārstāvjus.

Vidzemes reģionālā konkursa PROFS 2018 dalībniekus ar savu priekšnesumu priecēs Valmieras 5.vidusskolas popgrupa “Dīvas” skolotājas Ilonas Veides vadībā.

Jau esam informējuši, ka saistībā ar konkursu PROFS gada pirmajā pusē notiek izglītošanas darbs – profesionālās izglītības iestādes tiek aicinātas pieteikties uz LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultantu lekcijām. No 2017. gada janvāra līdz maija beigām izglītoti vairāk nekā 1000 audzēkņu 15 profesionālās izglītības iestādēs. 2018. gada pirmajā pusē lekcijās darba tiesībās un darba aizsardzībā, kā arī par sociālo dialogu un arodbiedrību izglītoti vairāk nekā 600 audzēkņu 12 profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī 20. septembrī LBAS organizēja lekcijas savās telpās, kurās piedalījās 116 audzēkņi no tām izglītības iestādēm, kas piedalīsies konkursā PROFS 2018.

Konkurss PROFS notiek ar ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” atbalstu, un šī projekta ietvaros LBAS arī sniedz konsultācijas darbiniekiem. Ikdienā konsultācijas darba ņēmējiem darba strīdu vai domstarpību gadījumos tiek sniegtas pa tālruni, rakstiski vai klātienē. Lai saņemtu konsultācijas (darba tiesību jautājumos), aicinām zvanīt darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00 pa tālruni 67035905, mob. 29800530, e-pasts jautājumiem rakstiski: kaspars@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LBAS darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs. Lai saņemtu konsultācijas darba strīdu vai domstarpību gadījumos (darba aizsardzības jautājumi), aicinām zvanīt darba dienās pa tālruni 67035959, mob. 29108231, e-pasts jautājumiem rakstiski: martins@lbas.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LBAS darba aizsardzības eksperts Mārtiņš Pužuls.