LBAS logo

LBAS konkurss profesionālajām izglītības iestādēm PROFS 2021 šogad notiek attālināti

Šonedēļ attālināti risinās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) konkurss profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS 2021 – par darba tiesībām, darba aizsardzību un sociālo dialogu.

Pirmais konkursa PROFS 2021 pusfināls notiek 14. decembrī, kad startē pirmās septiņas profesionālo izglītības iestāžu komandas. Pārējās komandas sacentīsies 15 un 16. decembrī.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī veicināt jauniešu – profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par sociālo dialogu.

Konkursa rīkotāja ir LBAS, un konkurss tiek rīkots Valsts darba inspekcijas (VDI) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001 ietvaros.

Tāpat kā citus gadus profesionālās izglītības iestādes komandā ir jābūt sešiem audzēkņiem. Šogad konkurss risināsies attālināti – ZOOM un KAHOOT vidēs. Konkursā var piedalīties jaunieši — personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas konkursa norises laikā apgūst vidējās profesionālās izglītības un arodizglītības programmas.

Konkursa uzdevumiem ir vairākas daļas: mājas darbs, viktorīna un praktiski uzdevumi par darba tiesībām, darba aizsardzību un sociālo dialogu. Finālā iekļūs katra reģiona labākā komanda. Izcilu rezultātu gadījumā žūrija patur tiesības izvirzīt finālam ne vairāk kā divas komandas no vienas reģiona pusfināla kārtas, kuras ieguvušas lielāko punktu skaitu.

Lai arī konkurss notiks attālināti, tomēr konkursa dalībniekiem būs sarūpētas vērtīgas balvas. Bet pats galvenais – arī konkursa laikā jaunieši iegūs zināšanas par darba tiesībām un darba aizsardzību, kas palīdzēs viņiem būt pasargātākiem un drošākiem darba tirgū.

LBAS konkursa PROFS 2021 fināls attālinātā formātā ir plānots 20. decembrī.