LBAS logo

LBAS konkurss PROFS 2020 – pārcelts

Parasti ik gadu jau oktobra beigās sākas Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizētais konkurss profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS. Taču šogad, pandēmijas apstākļos, ir nolemts šo konkursu pārcelt uz laiku, kad to mums droši ļaus darīt epidemioloģiskie apstākļi.

LBAS šī gada konkursu jau sāka organizēt, kontaktējoties ar izglītības iestādēm un organizējot komandu pieteikšanos. Pēc pieteikumu saņemšanas komandām tika izsūtīti mājas darba uzdevumi, kuri bija jāiesūta LBAS līdz reģionālu pusfinālu sākumam.

Šogad konkursam PROFS pieteicās 25 komandas no 23 profesionālās izglītības iestādēm visā  Latvijā. Saņēmām arī komandu mājasdarbus, kuros šogad bija  jāizpilda divi uzdevumi.

Pirmajā uzdevumā katrai komandai bija jāsagatavo radošais mājas darbs: maksimums 3 minūšu ilgu prezentāciju (PowerPoint, video, teātra etīde u.c.), izmantojot jebkurus pieejamos vizuālos palīglīdzekļus – video, fotogrāfijas, plakātus, kolāžas u.tml. Prezentācijā bija jāatspoguļo, kā Covid-19 un ārkārtējās situācijas izsludināšana ir ietekmējusi darbinieka darba pienākumu pildīšanu un ikdienu (piemēram, darba veikšana attālināti, ierobežojumi, darba un privātās dzīves līdzsvars u.t.t.). Prezentācijā jāietver aspekti no darba tiesību, arodbiedrību tiesību un darba aizsardzības jomas.

Otrajā uzdevumā konkursa dalībniekiem bija jāuzraksta tās profesijas, kuras pašlaik apgūst profesionālās izglītības iestādē. Tad jāizvēlas viens no komandas dalībnieku apgūstamajiem amatiem, un tam jāuzraksta iespējamie darba vides riska faktori, iespējas strādāt attālinātu darbu, arī no šī aspekta izvērtējot darba vides riskus.

Mājas darbi bija ļoti interesanti, un atgriezenisko saiti par tiem centīsimies dot attālinātajās lekcijās ZOOM vidē, kuras turpināsim piedāvāt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem arī šajā pandēmijas laikā.