LBAS logo

LBAS nedēļas aktualitātes no 11. līdz 15. maijam

11.05. un 13.05. finanšu ministra vadītās COVID-19 radīto ekonomisko seku operatīvās novēršanas  vadības grupas uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam sēdē (attālināti) piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

12.05.  Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes sanāksme (attālināti), piedalās LBAS eksperte L. Romele.

12.05. un 14.05. Ministru kabineta sēdēs piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

12.05. Labklājības ministrijas Apmācību komisijas sēde (attālināti), piedalās LBAS eksperte  L. Romele.

12.05. plkst. 15.00 Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozaru ekspertu padomes sēde (attālināti), piedalās LBAS eksperte L. Romele.

13.05. no plkst. 10.00 līdz 11.30 un no plkst. 14.30 līdz 16.00 vebinārs LBAS dalīborganizāciju biedriem “Digitālie rīki efektīvai komunikācijai”.

13.05. plkst. 12.00 tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri I. Šuplinsku (attālināti), piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LIZDA priekšsēdētāja I. Vanaga un LBAS eksperte L. Romele.

13.05. EESK attālinātā ECO sekcijas sanāksme Interactio platformā. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

13.05. plkst. 9.00 Saeimas Eiropas lietu komisijas sēde (attālināti), darba kārtībā: par pozīciju Nr. 1 “Jauns aprites ekonomikas rīcības plāns. Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu”, piedalās LBAS eksperti N. Preisa, M. Svirskis.

13.05.  plkst. 12.00 Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē par tematu: Nacionālajam attīstības plānam 2021. – 2027. gadam pievienojamā lēmuma projekta izstrāde: Covid – 19 krīzes ietekmē piedalās LBAS eksperti N. Preisa, M. Svirskis.

14.05. EESK attālinātā darba grupa par tiesiskumu un tā ietekmi uz ekonomisko izaugsmi. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

14.05. plkst. 10.00 Valsts izglītības satura centrā projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme (attālināti), piedalās – L. Romele un A. Bondare.

14.05. plkst. 14.00 Valsts izglītības satura centra sanāksme par mūžizglītības kompetenču moduli “Sabiedrības un cilvēka drošība” (attālināti), piedalās LBAS eksperte L. Romele.

15.05. ekonomikas ministra vadītajā attālinātajā Ekonomikas attīstības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.