LBAS logo

LBAS: Nedrīkst mazināt darbinieku sociālās garantijas nodokļu pilnveides vārdā

5. aprīlī notiks Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) Tautsaimniecības padomes sanāksme, kurā LBAS vadība, eksperti un dalīborganizāciju pārstāvji diskutēs par kopīgo LBAS nostāju saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānotās darbaspēka nodokļu reformas kontekstā. Tālāk šis viedoklis tiks pausts Finanšu ministrijas organizētajā Nodokļu politikas pilnveides koordinēšanas grupā.

LBAS kategoriski iebildīs jebkādam ierosinājumam samazināt darbinieku sociālās garantijas, kas saistās ar valsts pensijām, apdrošināšanu bezdarba gadījumam un pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, invaliditāti, maternitāti, paternitāti un slimību, vecāku un veselības apdrošināšanu.

Tāpat valsts nedrīkst pieļaut, ka uzņēmuma nodokļu samaksas pagarinājuma termiņa rezultātā darbiniekiem tiek radītas negatīvas sekas, piemēram, nesaņemt pensiju pilnā apmērā. Atsevišķos uzņēmumos ar valsts gādību tas ir atrisināts, bet ne visas valsts mērogā.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Sociālās garantijas nedrīkst samazināt, īpaši apstākļos, kad ir augsta inflācija un neliels darba samaksas pieaugums atsevišķām darbinieku kategorijām. Turklāt reformas nekad neskar kapitālu, tikai darbiniekus – no strādnieka līdz augstu kvalificētam menedžerim.”

LBAS uzturēs spēkā prasību atgriezties pie bezdarbnieka pabalsta izmaksāšanas kārtības kāda tā bija līdz 2019. gada 31. decembrim. Atgādinām, ka valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likme bezdarba apdrošināšanai nemainījās, bet pakalpojums tika samazināts.