LBAS logo

LBAS rosina izmaiņas Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā

LBAS Saeimas Mājokļu jautājumu apakškomisijas sēdē 2. februārī aktualizēja nepieciešamību informēt sabiedrību par nepieciešamību rūpēties par savu mājokļu energoefektivitāti. Valdības pieņemtie lēmumi par pabalstu izmaksu ir svarīgi, taču pabalstu izmaksa nevar būt ilgtermiņa risinājums.

LBAS iniciēja veikt grozījumus Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā, palielinot ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumu, kas netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, apmēru. Ne tikai valsts, bet arī darba devēji var iesaistīties atbalsta sniegšanā saviem darbiniekiem, no kuriem liela daļa darbu  turpina veikt attālināti,  kā rezultātā būtiski paaugstinās to mēnešu izdevumi.

Šobrīd noteiktais izdevumu apmērs 30 eiro, ņemot vērā būtisko elektroenerģijas cenu pieaugumu, neatbilst reālo izdevumu apjomam. Līdz ar to LBAS uzskata, ka ir nepieciešams izvērtēt neapliekamo attālināta darba veikšanas izdevuma apmēru, par pamatu ņemot pilnas slodzes darba veikšanai nepieciešamo darba laiku 8 darba stundas darba dienā dienā un ņemot vērā, ka kopš 2021. gada janvāra, kad norma stājās spēkā līdz 2021. gada decembrim, elektroenerģijas cena Latvijā pieauga gandrīz četras reizes (53,54 EUR/MWh līdz 207,4 EUR/MWh).

Līdztekus LBAS norāda, ka ir nepieciešams izskatīt iespējas atsevišķām iedzīvotāju grupām, kuras bieži pakļautas nabadzības riskam, piemēram, pensionāriem, iedzīvotājiem ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenēm, vai nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem Altum atbalsta mehānisma ietvaros paplašināt grantu summas un samazināt ilgtermiņa saistības vai piešķirt cita veida atvieglojumus, lai neiedzītu vēl lielākā nabadzībā.

Nepieciešama informācijas kampaņa, kas uzsver ieguvumus pēc iespējas īsākos termiņos, jo atsevišķas iedzīvotāju grupas neuzrunā argumentācija par ilgtermiņa ieguvumiem (par finansiāliem ieguvumiem pēc 15 gadiem, kad tiks nomaksāts kredīts).

Tāpat nepieciešams informēt iedzīvotājus par praktiskām niansēm, kādā veidā tie var pieņemt lēmumus par, piemēram, mājokļu siltināšanu.

Elektroenerģijas cenu pieaugums ir vērojams jau samērā ilgu laiku, taču iedzīvotāju informēšana par ilgtermiņa risinājumiem un ieguvumiem vēl nav notikusi.