LBAS logo

LBAS: norādīsim arī uz nepieciešamo atbalsta palielinājumu bezdarbniekiem

Piektdien, 19.februārī, notiks otrā Covid-19 stratēģiskās vadības grupas sēde, kurā kopīgi strādās valdība, sociālie partneri – arodbiedrības un darba devēji, kā arī citi valdības sadarbības partneri.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Egils Baldzēns aicina visus arodbiedrību biedrus aktīvāk ziņot savām nozaru arodbiedrībām par aktuālo situāciju darba vidē un nepieciešamo atbalstu, jo šī informācija ir ļoti svarīga darbinieku interešu pārstāvībai nacionālajā līmenī.

“Tieši šajā krīzes laikā atkal pārliecināmies, cik nozīmīga ir kolektīvā interešu pārstāvniecība, tādēļ aicinām visus strādājošos stāties arodbiedrībās, lai ar kopīgu darbu, ar koplīgumu un ģenerālvienošanos palīdzību ātrāk un veiksmīgāk risinātu radušos problēmjautājumus,” norāda Egils Baldzēns, “To pierāda jau izcīnītais veselības aprūpes, izglītības, satiksmes, kokapstrādes u.c. nozarēs, protams, savā virzībā nevaram apstāties ne mirkli.”

Piektdienas Covid-19 stratēģiskās vadības grupas sēdē arodbiedrības atkārtoti norādīs un piedāvās risinājumus saistībā ar nepieciešamo atbalstu bezdarbniekiem, kultūras nozares darbiniekiem, vientuļajiem vecākiem, pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti u.c., kā arī pievērsīsies prioritāri vakcinējamo grupu papildināšanai. Ir jau panākts, ka to vidū ir iekļauti pirmsskolas iestāžu darbinieki un dzelzceļa un aviācijas dispečeri, taču vēl vairākām profesiju grupām šie riski nav pietiekami novērtēti, piemēram, pasažieru vilcienu konduktoriem.

“Bezdarbs pieaug, un beidzas arī četru mēnešu bezdarbnieku palīdzības pabalsts 180 eiro apjomā. Ir skaidri saprotams, ka vismaz šī palīdzības pabalsta periods ir jāpagarina, kā arī ir principā jāpārskata bezdarbniekiem paredzētais atbalsts kopumā, saprotot to, ka arī pēc dīkstāves pabalstu beigšanās bez darba palikušo skaits pieaugs,” norāda LBAS priekšsēdētājs.

LBAS jau vairākkārt ir norādījusi, ka nepieciešams vismaz atgriezties pie iepriekšējās sistēmas,  palielinot bezdarbnieku pabalsta apjomu un termiņu. Turklāt bezdarbnieka pabalstam, it īpaši krīzes laikā, noteikti ir jābūt tādā pašā finansiālajā apmērā, kas atbilst jau veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.