LBAS logo

LBAS nostāja par likumprojektu “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā”

Šodien plkst. 10:00 Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija kā steidzamu skata likumprojektu Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā (Nr. 1212/Lp13).
LBAS viedoklis atkārtoti nosūtīts Saeimai.

Rīgā, 2021. gada 29. oktobrī

Nr. 134/8                                            

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu
un korupcijas novēršanas komisijai

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) nostāja par likumprojektu Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā (1212/Lp13) (turpmāk – likumprojekts)

LBAS norāda, ka likumprojekts būtiski pasliktina darbinieku tiesisko stāvokli, tāpēc LBAS to neatbalsta šādu apsvērumu dēļ:

  1. LBAS kategoriski uztur iebildumus pret likumprojektā paredzēto iespēju darba devējam atstādināt no darba bez darba samaksas saglabāšanas nevakcinētu darbinieku (amatpersonu).
  2. LBAS uzsver to, ka pārtraukt vīrusa pārneses ķēdi  var ar citām alternatīvām, darbiniekiem un darba devējiem mazāk sāpīgām, ar darba tiesību līdzsvaru nodrošinošām, sabiedrības labklājību saudzējošākām metodēm, piem., distancēšanās, deguna un mutes aizsegu lietošana, uzņēmumu un nozaru drošības protokoli, regulāra testēšana, saslimušo izolēšana,  stingrāka  robežu kontrole, attālināta darba veikšana.
  3. LBAS izprotot bažas un vēlmi ātrāk sasniegt sabiedrības imunitātes līmeni ar vakcināciju un pārslimošanu, vienlaikus, LBAS atbalsta brīvprātīgu vakcināciju un cilvēku pozitīvu motivēšanu.
  4. LBAS prasa nodrošināt, ka inficētām personām vīrusa pārneses iespēju laikā tiek paredzēta izolācija vai pašizolācija, bet nepieļaut cilvēku diskrimināciju liedzot veseliem darbiniekiem (amatpersonām) veikt savus darba pienākums.
  5. Likumprojektā nav noteikts, ka ikvienam darbiniekam (amatpersonai) ir tiesības savus darba pienākumus veikt ne tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, bet arī ar Covid -19 testēšanas sertifikātu vai negatīvu darba devēja organizētu SARS- CoV -2 antigēna noteikšanas testu. LBAS vērš uzmanību, ka ir jānodrošina lētāku testu pieejamība un izmantošanas iespēja.
  6. Likumprojektā ir jānosaka, ka darba devējs, pirms tas pieņem lēmumus, kuri var būtiski ietekmēt darba apstākļus un nodarbinātību, saskaņā ar Darba likuma 11. pantā noteikto, konsultējas ar darbinieku (amatpersonu) arodbiedrību.
  7. LBAS prasa likumprojektā paredzēt īpašu valsts apmaksātu rehabilitācijas programmu, kā arī “zaļo koridoru” pakalpojumu saņemšanai, valsts kompensācijai par ārstēšanos, izmeklējumiem, kopšanas un citām izmaksām no valsts budžeta, ja vakcinētai personai pēc vakcīnas saņemšanas ir jebkādas komplikācijas, darbspēju zaudēšana, nāve.
  8. Nav pieļaujams, ka vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu neesamība ir pamats darbinieka atbrīvošanai no darba.
  9. Likumprojekts paredz būtisku darbinieka tiesiskā stāvokļa  pasliktinājumu, jo piešķir tiesību darba devējam maksāt būtiski mazāku atlaišanas pabalstu (tikai vienu mēnešalgu) nekā ir noteikts Darba likuma 112. pantā vai Atlīdzības likuma 17.pantā.
  10. Likumprojekts neparedz iespēju darbiniekam, kurš nevēlas vakcinēties izbeigt darba attiecības nekavējoties un saņemt atlaišanas pabalstu, kā tas ir noteikts piemēram, Darba likuma 100.panta piektajā daļā.

LBAS  priekšsēdētājs
E.Baldzēns

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu