LBAS logo

LBAS nostiprina pozīciju par minimālās un vidējās algas samērību

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) uzsver, ka minimālās algas pieaugumam jābūt atbilstošam vidējās algas līmenim, lai veicinātu Latvijas ekonomisko izaugsmi un tas atbilstu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas rekomendācijām par 50% no vidējās mēneša algas valstī.

Kopš 2023.gada aprīļa LBAS kopā ar sadarbības un sociālajiem partneriem ir iesaistījusies pārrunās par minimālās mēneša algas pārskatīšanas un noteikšanas principiem. Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) piedāvāja 40% un Labklājības ministrija 45% attiecību, tomēr LBAS uzsver, ka tad Latvija novirzās no Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas rekomendācijām par 50% attiecīgi pret vidējo mēneša algu valstī.

Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs, norāda: “Mēs uzskatam, ka galvenais ir vidējās darba samaksas pieaugums, tostarp arī neapliekamā minimuma un atvieglojuma par apgādībā esošu bērnu paaugstināšana. Ir jāuzsver, ka neapliekamajam minimumam jāceļas tā, lai tas būtu izdevīgs vidējai darba samaksai, paaugstinot neapliekamā minimuma piemērošanas robežu vismaz no 1800 eiro līdz 2800 eiro. Šīs izmaiņas ierobežotu ēnu ekonomiku, īpaši “aplokšņu” algas, un, kā zināms, ēnu ekonomika ir ļoti saistīta ar korupciju.”

Salīdzinot ar citām Baltijas valstīm, Latvijā nav panākta vienošanās par minimālās algas līmeņa un neapliekamā minimuma līmeņu noteikšanu. Minimālās algas atšķirības starp Baltijas valstīm ir ļoti būtiskas, piemēram, bruto izteiksmē minimālā alga Latvijā ir 700 eiro, Lietuvā 924 eiro, bet Igaunijā 820 eiro. Nodokļu aprēķins valstīs ir atšķirīgs, tomēr arī neto izteiksmē Latvijā ir būtiski zemāka alga. Latvijas iedzīvotāji, salīdzinot ar kaimiņvalstīm, var iegādāties preces un pakalpojumus, kas ir par 80-180 eiro mazākā vērtībā.

Mārtiņš Svirskis, LBAS Tautsaimniecības eksperts, norāda: “Jau Eiropas komisija un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) savās analīzēs ir norādījuši, ka Latvijai ir samērā augsta ienākumu nevienlīdzība, it sevišķi iedzīvotājiem, kuri ir zemo algu saņēmēju pusē. Mēs iestājamies par to, lai pārskatītu neapliekamā minimuma piemērošanas robežas, kuras samazina nodokļu slogu mazajām algām, bet tajā pašā laikā atstāj nozīmīgu ietekmi uz vidējām algām.”

LBAS uzsver, ka minimālās algas palielināšana ir nepieciešama, jo aug dzīves dārdzība, kas tiešā veidā ietekmē Latvijas iedzīvotāju labklājību un spēju apmierināt gan ģimenes, gan personiskās vajadzības. Nesamērīga attiecība starp minimālo un vidējo mēneša algu var izraisīt sabiedrībā sociālo un ekonomisko nevienlīdzību, kā arī paplašina telpu ēnu ekonomikas izplatībai aplokšņu algu segmentā.

Skaties video: https://youtu.be/Eaz4Ulkakz0