LBAS logo

LBAS NTSP sēdē neatbalsta valsts budžeta projektu

Šodien notikušajā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē LBAS neatbalstīja valsts budžeta projektu, uzsverot neizpildītos solījumus izglītības, zinātnes, veselības aprūpes jomās, kā arī sociālā dialoga trūkumu.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Protams, ka valdība var pieņemt lēmumus, bet vispirms tai ir jādiskutē ar sociālajiem partneriem, un tikai tad partijām savā starpā. Nevis jāinformē sociālie partneri par jau pieņemtiem lēmumiem, kurus grozīt gandrīz praktiski nav iespējams.”

Veidojot nākamā gada budžetu, konsultācijas ar sociālajiem partneriem nav notikušas, līdz ar to sociālās apdrošināšanas principi nav ievēroti un valdība pati nepilda savus lēmumus – gan par veselības aprūpes, gan par pedagogu darba samaksas grafiku.

Diskusijas par valsts budžeta projektu turpināsies Saeimā, un arodbiedrības cer uz Saeimas deputātu izpratni par nepieciešamību uzlabot valsts budžeta projektu sabiedrības interesēs.