LBAS logo

LBAS padome pieņem striktu lēmumu

Šodien LBAS padome, apspriežot izmaiņas darbnespējas lapu apmaksas kārtībā, pieņēma lēmumu – prasīt noraidīt un nevirzīt tālākai diskusijai priekšlikumus grozījumiem tiesību aktos, kas samazina darba ņēmējiem apmaksājamo darbnespējas dienu skaitu un apmēru.

Ja priekšlikumi grozījumiem tiks virzīti, tad sasaukt LBAS ārkārtas Padomes sēdi un lemt par turpmāko LBAS rīcību.