LBAS logo

LBAS padomes sēdē

9. decembrī notika LBAS padomes sēde.

Tajā ar prezentāciju par darba tirgus izaicinājumiem uzstājās Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenais ekonomists Oļegs Krasnopjorovs.

LBAS eksperts tautsaimniecības jautājumos Mārtiņš Svirskis ziņoja par valdības deklarāciju. LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns norādīja, ka jautājumi, kas netiks iekļauti valdības deklarācijā, ir jāiekļauj valdības rīcības plānā, un  ierosināja par šo jautājumu organizēt valdes sēdi 16.decembrī. Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja Rita Pfeifere atzīmēja, ka atsevišķos uzņēmumos trūkst darbaspēka, un tādēļ būtu jāizskata jautājums par trešo valstu darbaspēka piesaistīšanas atvieglojumu.

Tālākajā padomes sēdes gaitā LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns sniedza pārskatu par LBAS 2022.gada Darba plāna izpildi. Savukārt LBAS jauniešu koordinatore Anete Kice sniedza detalizētu pārskatu par LBAS Jauniešu padomes 2022.gada Darba plāna izpildi.

LBAS padomes darba kārtībā bija arī jautājums par Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodbiedrības atbilstību LBAS statūtiem. Pamatojoties uz sniegto informāciju, LBAS padome nolēma izslēgt Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodbiedrību no LBAS.