LBAS logo

LBAS par situāciju Baltkrievijā

Visam ir jānotiek likuma un demokrātijas ietvaros, un nav pieļaujam pulcēšanās un biedrošanās brīvības apspiešana, vēršanās pret miermīlīgiem, nevardarbīgiem protestētājiem ar fizisku spēku, aizskarot cilvēka cieņu un, vēl jo vairāk, radot smagas fiziskas un morālas traumas.

Ir jāmeklē risinājumi izejai no strupceļa, bet tikai likuma un demokrātijas ietvaros, uzklausot visas ieinteresētās puses un izvērtējot notikušo vēlēšanu procesu.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) atbalsta baltkrievu tautas vēlmi dzīvot neatkarīgā, brīvā, tiesiskā un demokrātiskā Baltkrievijas valstī.

Kā savā paziņojumā norādījis Latvijas Valsts prezidents – Baltkrievija ir Eiropas Savienības (ES) Austrumu partnerības valsts. Un šī sadarbība ES un Latvijai kā Baltkrievijas kaimiņvalstij ir ļoti svarīga.

Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs