LBAS logo

LBAS pasniedz balvas labākajām arodorganizācijām un aktīvākajiem arodbiedrību jauniešiem no visas Latvijas

15. decembrī Arodbiedrību namā notiks Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) apbalvošanas pasākums, kurā LBAS Atzinības rakstus un balvas saņems aktīvākās arodorganizācijas un arodbiedrību jaunieši no visas Latvijas.

Dalībniekus video uzrunā sveiks Ministru prezidente Evika Siliņa, un pasākuma atklāšanā piedalīsies labklājības ministrs Uldis Augulis un Ministru prezidentes padomniece sociālās politikas jautājumos Dace Kļaviņa.

LBAS dalīborganizācijas apbalvošanai izvirzīja savas aktīvākās arodorganizācijas un jauniešus, kas ilgtermiņā ir devuši nozīmīgu ieguldījumu arodbiedrību kustības attīstībā un veidošanā un īpaši veiksmīgi darbojušies darbinieku sociālo, ekonomisko, darba tiesību un darba drošības interešu aizstāvībā, kā arī veicinājuši sadarbību ar darba devējiem un jaunu biedru piesaistīšanu.

Piemēram, Latvijas Meža nozares arodbiedrība apbalvošanai izvirzīja Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes arodorganizāciju, kuras priekšsēdētājs ir Jānis Pētersons. Nozares arodbiedrība savā pieteikumā uzsver, ka arodorganizācijā ar labiem rezultātiem iesaistīti visu vecumu kolēģi. Priekšsēdētājs ar savu piemēru iedvesmo pārējos dienesta arodorganizāciju vadītājus. Jānis Pētersons sniedza morālu un profesionālu atbalstu kolēģiem saspringtajā laika periodā, kad mežos bija izsludināta ārkārtas situācija paaugstinātas ugunsbīstamības un mizgraužu uzbrukuma dēļ.

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) apbalvošanai izvirzīja Tukuma slimnīcas un poliklīnikas arodorganizāciju, priekšsēdētāja Inga Dolmatova, un  Vidzemes slimnīcas arodorganizāciju, priekšsēdētāja Inta Sīka. Tukuma slimnīcas un poliklīnikas arodorganizācija pagājušajā gadā ir noslēgusi jaunu darba koplīgumu. Vidzemes slimnīcas arodorganizācijas biedru skaits pēdējā gada laikā nozīmīgi palielinājies, sasniedzot vairāk nekā 30 % no strādājošo skaita. Abas arodorganizācijas aktīvi piedalījās LVSADA protestu akciju organizēšanā.

Viens no jauniešiem, kas saņems LBAS balvu un Atzinības rakstu par izcilu darbu arodbiedrībā un jaunu biedru piesaistē, būs Reinis Kasparsons no Latvijas arodbiedrības ,,Enerģija” arodbiedrības patstāvīgā vienības AS “RĪGAS SILTUMS” arodorganizācijas.

No pagājušajā gadā 15 uzņemtajiem biedriem tieši Reinis piesaistīja 7 jaunus biedrus. Reinis strādā darba koplīguma sarunu grupā, aktīvi veido jaunā koplīguma projektu. Sarunu procesā ir izdevies vienoties par atsevišķu koplīguma labumu piešķiršanu tikai arodbiedrības biedriem. Reinis ir saņēmis uzņēmuma apbalvojumu kā labbūtības darbinieks. Reinis aktīvi sadarbojas ar uzņēmuma vadību. Arodorganizācija ir izstrādājusi un ir pieņemts jauns nolikums par darba apstākļu uzlabošanu uzņēmumā.

Reinis atbalsta Latvijas kustību par neatkarīgu dzīvi “Sveču darbnīca”, kurā svecītes izgatavo bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem.

Balvas un Atzinības rakstus saņems 16 labākās arodorganizācijas un 4 aktīvākie arodbiedrību jaunieši.

NOMINĀCIJA “LABĀKĀ ARODORGANIZĀCIJA”

 • Latvijas Meža nozares arodbiedrība, Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes arodorganizācija, priekšsēdētājs Jānis Pētersons
 • Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība, LVSADA Tukuma slimnīcas un poliklīnikas arodorganizācija, priekšsēdētāja Inga Dolmatova
 • Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība, LVSADA Vidzemes slimnīcas arodorganizācija, priekšsēdētāja Inta Sīka
 • Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība, AS OLAINFARM arodorganizācija, priekšsēdētāja Rita Skārda
 • Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, LIZDA Dobeles novada arodorganizācijas Annas Brigaderes pamatskolas pirmorganizācija, priekšsēdētāja Ingrīda Kļaviņa
 • Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” pirmorganizācija, priekšsēdētāja Dace Gavriļenko
 • Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Buratino” pirmorganizācija, priekšsēdētāja Dace Krolle
 • Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība, Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja darbinieku arodbiedrība, priekšsēdētāja Sandra Feila
 • Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība, VAS “Elektroniskie sakari” arodorganizācija, priekšsēdētāja Katrīna Hohberga
 • LAB “Enerģija” arodbiedrības patstāvīgā vienība “Latvenergo” arodorganizācija “Centrs”, priekšsēdētāja Līga Šteinberga
 • Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība, SIA LDz Cargo Daugavpils lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas arodorganizācija, Rēzeknes ceha arodorganizācijas priekšsēdētājs Edgars Kvjatkovskis, Daugavpils ceha arodorganizācijas priekšsēdētājs Pāvels Kožoroneks
 • Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība, VAS Latvijas dzelzceļš, sliežu ceļu pārvalde, Jelgavas ekspluatācijas daļa, arodkomitejas priekšsēdētājs Aigars Ūdris
 • Latvijas Ceļu darbinieku arodbiedrība, Administrācijas arodorganizācija, priekšsēdētāja Agita Sakse
 • Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS, SIA “Auces komunālie pakalpojumi” arodorganizācija, priekšsēdētājs Arnis Pumpurs
 • Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS, Pašvaldības aģentūra “Jaunā muiža” arodorganizācija, priekšsēdētāja Zigrīda Krista

NOMINĀCIJA “AKTĪVĀKAIS ARODBIEDRĪBU JAUNIETIS”

 • Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība, Inga Stafecka, LIDA valdes locekle
 • Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Matīss Ļaudams, Aizputes pagasta pamatskolas pirmorganizācijas priekšsēdētājs, LIZDA Jauno izglītības darbinieku padomes priekšsēdētājs (LIZDA Dienvidkurzemes novada arodorganizācija)
 • Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība, Arnijs Brolišs, VAS Latvijas dzelzceļš sliežu ceļu pārvalde, Rēzeknes ekspluatācijas daļas arodkomitejas priekšsēdētājs
 • Latvijas arodbiedrība ,,Enerģija’’, Reinis Kasparsons, arodbiedrības patstāvīgā vienība AS “RĪGAS SILTUMS” arodorganizācija