LBAS logo

LBAS pasniedz balvas Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas audzēkņiem

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvji  27. septembrī viesosies Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā, lai pasniegtu balvas divām audzēkņu komandām. Pandēmijas dēļ LBAS organizētais konkurss PROFS pagājušā mācību gada izskaņā notika attālināti, tādēļ balvas konkursa 1. un 3. vietas ieguvēji saņems tagad.

Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas audzēkņi pavasara konkursā PROFS startēja pirmo reizi, – pieteicās divas komandas un abas ieguva godalgotas vietas.

Konkursa PROFS mērķis ir veicināt Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī veicināt jauniešu izpratni par sociālo dialogu. Konkurss tiek rīkots Valsts darba inspekcijas (VDI) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001 ietvaros.

Ir izsludināts šī gada rudens konkurss PROFS, un arī tajā startēs divas Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas komandas.

LBAS dienas kārtībā ļoti nozīmīgs jautājums ir gados jaunu biedru iesaiste organizācijas rindās. Taču daudzi jaunieši nezina, ar ko nodarbojas arodbiedrības. Tādēļ arodbiedrībām ir jāiegulda papildu pūles, lai jauniešus sasniegtu. Viena no iespējām ir uzrunāt jauniešus jau agrīnā dzīves posmā,  – vēl pirms tam, kad viņi ir kļuvuši par darba ņēmējiem vai darba devējiem. Tādēļ viesošanās reizē Kandavā LBAS sniegs prezentāciju “Vai Tu zini, kas ir arodbiedrība?”, ar mērķi izglītot par darbinieku tiesībām sevi aizstāvēt ar arodbiedrības palīdzību un popularizēt arodbiedrību nozīmi mūsdienās. LBAS rosinās  koledžas audzēkņus arī mājās diskutēt par to, kas ir arodbiedrība. Tāpat koledžas audzēkņi lekcijas laikā varēs KAHOOT vidē izspēlēt viktorīnu par darba tiesību, darba aizsardzības un sociālā dialoga jautājumiem.

LBAS priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde: “Izpratne par to, kas ir arodbiedrība, ir jārada bērniem jau ģimenē un skolā. Bērniem ir jāsaprot, ka, tāpat kā vecāki rūpējas par viņiem ģimenē, tā arodbiedrība rūpējas par viņu vecākiem darbā. Arodbiedrības ir jāuztver līdzīgi kā apdrošināšanas polise darba vietā, lai gan mūsdienās arodbiedrības nozīme sniedzas jau daudz tālāk par darbinieku tiesību aizstāvību. Arodbiedrības biedri ir vienoti labbūtībai darba vietā visos tās aspektos, kā, piemēram, – motivācija darbam, profesionālā pilnveide, ģimenes un darba dzīves saskaņošana u.c. Tāpēc ir svarīgi, ka Latvijas izglītības iestādēs audzēkņi tiek informēti par to, kas ir arodbiedrība, un tiek aicināti noskaidrot vecāku attieksmi pret to, lai novērtētu arodbiedrību lomu un stiprinātu sociālā dialoga nozīmi.”