LBAS logo

LBAS piedāvā risinājumus, lai mazinātu EURIBOR likmju pieauguma ietekmi uz tautsaimniecību un iedzīvotāju labklājību

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) nosūtījusi vēstuli Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, lai vērstu likumdevēju uzmanību EURIBOR likmju un kredītņēmēju izmaksu pieaugumam.

Šodien, 2023. gada, 12. septembrī, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija plāno izskatīt jautājumu par EURIBOR likmju pieauguma ietekmi uz tautsaimniecību. LBAS vēstulē vērš komisijas uzmanību uz vairākiem izaicinājumiem un LBAS piedāvātajiem risinājumiem EURIBOR likmju kontekstā.

LBAS vērš uzmanību uz to, ka, balstoties uz EURIBOR likmju pieaugumu kredītņēmējiem, ir būtiski palielinājušās izmaksas par kredītsaistībām, kas rada iedzīvotājiem riskus nespēt izpildīt saistības pret komercbankām. Lai neatkārtotos situācija, kāda veidojās globālās finanšu krīzes laikā pēc 2008. gada, kuras rezultātā Latvijas iedzīvotāji masveidā pameta valsti augstāku ienākumu meklējumos, kā arī bija spiesti iesaistīties ēnu ekonomikā ar mērķi slēpt ienākumus, LBAS aicina normatīvajos aktos iestrādāt mehānismus, kas palīdzētu kredītņēmējiem vienoties ar komercbankām par izdevīgākiem procentu likmju nosacījumiem, kā arī noteiktu komercbankām pienākumus sabalansēt procentu likmes starp EURIBOR un banku pievienoto likmi, veidojot patērētājiem samērīgus procentu likmju maksājumus.

LBAS piekrīt Latvijas Bankas paustajai pozīcijai, ka galvenais izaicinājums Latvijas kreditēšanas tirgū ir konkurences trūkums, kas nestimulē patērētājiem izdevīgāku kredīta nosacījumu veidošanos piedāvājuma pusē. Atsaucoties uz Latvijas Bankas ekspertu novērtējumu, šobrīd nav paredzams, ka Latvijas tirgū varētu ienākt jaunas komercbankas, galvenokārt nelielā tirgus un tajā jau stabili strādājošo Zviedrijas komercbanku tirgus dominances ietekmē, kas padara jaunu banku ienākšanu tirgū ļoti dārgu.

LBAS ieskatā Latvijas finanšu sektora uzraudzības iestādēm un valsts pārvaldei būtu jāuzstāda vidēja un ilgtermiņa mērķis paplašināt komercbanku skaitu tirgū, tādējādi veicinot piedāvājuma konkurenci kā fizisko, tā juridisko personu kreditēšanas pakalpojumiem.

LBAS rosina meklēt risinājumus, veicot grozījumus Latvijas normatīvajos aktos refinansēšanās (pārkreditēšanās) procesa administratīvā sloga un izmaksu samazināšanai, kas ļautu patērētājam, sevišķi privātpersonai, bez lieka sloga pārfinansēties piemērojot izdevīgākus nosacījumus, ja privātpersonai par to izdevies panākt vienošanos  ar citu vai to pašu banku.

Visbeidzot, LBAS rosina noteikt ārkārtas apstākļos piemērojamus nosacījumus, kas kredīta ņēmējam dod tiesības pieprasīt mainīt līguma nosacījumus  kredīta procentu likmes mainīgās (EURIBOR) daļas piemērošanas termiņa pārskatīšanai pirms iepriekš noteiktā termiņa, ja procentu likmes mainīgās daļas izmaiņas rada risku kredīta ņēmējam zaudēt spēju segt saistības ar komercbanku.