LBAS logo

LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns par aktualitātēm

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns šajā video informē par LBAS darba aktualitātēm un prasībām politiķiem saistībā ar

✅ vidējās darba samaksas pieaugumu – konkurētspēju Baltijas valstu vidū,

✅ nodokļu politiku,

✅ darba devēju un darbinieku attiecībām,

✅nepieciešamību strauji celt neapliekamo minimumu,

✅ politiķu solījumu izpildi visu nozaru darbiniekiem un streiku prasību izpildi,

✅ transporta jomas problemātiku,

✅ inflācijas kompensēšanu,

✅ ēnu ekonomikas nepietiekamu ierobežošanu u.c.