LBAS logo

LBAS rosina pārskatīt iestagnējušo komandējumu dienas naudas apmēru

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 2023. gada 6. jūnijā nosūtījusi vēstuli Finanšu ministram Arvilam Ašeradenam un Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidentam Andrim Bitem, kurā aicina jūnija laikā sasaukt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdi. Sanāksmē LBAS rosina aktualizēt un pārskatīt dienas naudas apmēru komandējumiem Latvijas Republikas teritorijā.

Atgādinām, ka dienas naudu apmērs komandējumiem Latvijas teritorijā pēdējo reizi tika pārskatīts 2020. gadā. Kopš pēdējām izmaiņām Latvijas un pasaules sabiedrība ir pārdzīvojusi gan Covid-19 pandēmijas krīzi un tās ierobežojumu ietekmē radītos dīkstāves šokus darba tirgū un nodarbinātības samazināšanos sabiedrībā, kā arī Krievijas karadarbības Ukrainā radītos ekonomiskos šokus pasaules enerģētiskas tirgos, kas veidoja strauju inflācijas izaugsmi, 2022. gadā sasniedzot 21,5% inflāciju. Pēc Latvijas Bankas marta makroekonomiskajām prognozēm ir sagaidāms, ka 2023. gadā inflācijas līmenis varētu sasniegt 10%. Ietekme, ko abas secīgi notikušās krīzes ir atstājušas uz tautsaimniecību, ir straujš patēriņa cenu pieaugums, kas kopš 2020. gada sākuma veido 32,1% pieaugumu visām patēriņa precēm, savukārt ēdināšanas pakalpojumu cenas ir pieaugušas par 28,8% un pārtikas produktiem patēriņa cenu pieaugums sasniedza pat 43,7%. Tāpēc, lai nodrošinātu trīs ēdienreizes dienā un nepieciešamības gadījumā arī citus ar komandējumu saistītos pakalpojumus, komandējumā norīkotajam darbiniekam 8 eiro vairs nav izdevumiem atbilstoša summa.

LBAS iniciatīvu sasaukt Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdi izrādījusi, lai aktuālais komandējuma naudas pārskatīšanas jautājums netiktu aizmirsts, kamēr Finanšu ministrijas dienas kārtībā prioritārais jautājums ir Latvijas nodokļu politikas pamatnostādņu izstrāde, kurā arī iesaistīti sociālie partneri. Nākošā Finanšu ministrijas organizētā “Nodokļu politikas pilnveides koordinēšanas grupa” notiks 2023. gada 7. jūnijā, kurā tiks izskatīts Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) progresivitāte un priekšlikumi par atvieglojumiem.

Plānotajā sanāksmē LBAS virzīs arī savus priekšlikumus par IIN atvieglojumu groza paplašināšanu, tajā iekļaujot gan izglītības izdevumus, gan transporta izdevumus, par kuriem panākta vienošanās koplīgumā, kā arī atvieglojumu summas paaugstināšana no 480 eiro līdz 1000 eiro gadā. LBAS Tautsaimniecības padomes sēdē, diskutējot ar nozaru arodbiedrību vadītājiem un ekspertiem, vienojās par LBAS nostāju IIN progresivitātes un diferencētā neapliekamā minimuma (DNM) izmaiņām, sākot ar 2024. gadu.

Arodbiedrību ieskatā, lai paaugstinātu zemo un vidējo algu saņēmēju neto ienākumus, svarīgākais ir paaugstināt 2018. gadā noteikto pilnas IIN likmes 23% apmērā piemērošanas robežu. LBAS piedāvā paaugstināt piemērošanas slieksni no 1667 eiro līdz 2170 eiro jeb 26 000 eiro gadā, kas kompensē nodokļu sloga pieaugumu atbilstoši algu līmeņa izaugsmei kopš 2018. gada. Savukārt diferencētais neapliekamais minimums ir jāpaaugstina līdz minimālās algas apmēram un jāpiemēro līdz 1200 eiro algu līmenim, pakāpeniski turpmākajos gados to palielinot līdz vidējās algas līmenim. Jāpalielina arī minimālais neapliekamā minuma apmērs, kas šobrīd ir 0 eiro, tādējādi pārsniedzot ienākumu līmeni virs kuriem to nepiemēro – darba ņēmējam neapliekamais minimums pēc būtības vairs nepienākas. LBAS rosina piemērot 200 eiro neapliekamo minimumu visiem darbiniekiem neatkarīgi no ienākumu līmeņa, savukārt 2024. gadā tas varētu pakāpeniski tikt paaugstināts  jau līdz 300 eiro  un nākotnē virzīties uz 25% Latvijas vidējās algas līmeņa robežas sasniegšanu. Savukārt diferencētā neapliekamā minimuma robeža, pēc kuras pārsniegšanas tiek piemērots minimālais neapliekamais minimums,  ir pakāpeniski jāceļ līdz 2800 eiro un turpmāk regulāri jāpārskata atbilstoši darba algu izaugsmes tendencēm Latvijā.