LBAS logo

LBAS šodien diskutē par vardarbību un aizskaršanu darba vietā

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) šodien sadarbībā ar F. Eberta fondu organizē diskusiju “Vardarbība un aizskaršana darba vietā – kā cīnīties pret un izvairīties no tās”.

Sociālo partneru un valdības lomu SDO konvencijas Nr.190 ratificēšanā diskusijas atklāšanā uzsvērs Ingus Alliks, Labklājības ministrijas valsts sekretārs, Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs, un Inese Stepiņa, LDDK ģenerāldirektores vietniece.

Par konvencijas Nr.190 rašanās iemesliem un darbu pie  konvencijas tapšanas skaidros – Ineta Vjakse, LR Labklājības ministrija, Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece. Savukārt konvencijā minētās problēmas raksturojumu Latvijā – situācijas aprakstu no darba devēju un darba ņēmēju viedokļa sniegs Natalja Preisa, SDO vadošās institūcijas darba ņēmēju grupas pārstāve, un Inese Stepiņa, LDDK ģenerāldirektores vietniece.

Diskusijā vēl tiks runāts par mobingu un bosingu darba vietā – kā to atpazīt, par emocionālo vardarbību darba vidē un seksuālo uzmākšanos, kā arī tiks sniegta informācija par Eiropas Sociālo partneru pamatnolīgumu par vardarbību darba vietā. Par šīm tēmām runās Reinis Lazda, sociālais un organizāciju psihologs, CreaTest vadītājs, Ziedonis Antapsons, LBAS darba drošības speciālists, un Elīna Ūsiņa, LR Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākā juriste.

UZZIŅAI: Starptautiskā Darba organizācija (SDO)  2019. gadā pieņēma Konvenciju par vardarbības un uzmākšanās apkarošanu darba vidē Nr.190. Tās pieņemšana bija nozīmīgs sasniegums ne tikai tāpēc, ka tā gadiem ilgi bija pasaules arodbiedrību kustības galvenā prioritāte, bet arī tāpēc, ka tās saturs ir skaidrs un spēcīgs. Tā atzīst, ka cīņa pret diskrimināciju un līdztiesības, veselības aizsardzības un drošības veicināšana ir būtiska, lai vērstos pret vardarbību un uzmākšanos, tādējādi uzlabojot darba dzīvi visiem darba ņēmējiem un jo īpaši sievietēm, kuras strādā nedrošās, riskantās un nepietiekami apmaksātās darba vietās. Arodbiedrības ir uzsākušas kampaņu, aicinot valdības ratificēt Konvenciju pēc iespējas ātrāk. Tādējādi arodbiedrības visā pasaulē būs devušas milzīgu ieguldījumu visiem darba ņēmējiem, bet jo īpaši strādājošām sievietēm.