LBAS logo

LBAS svinīgi atver grāmatu “Darba likums ar komentāriem”

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir izdevusi grāmatu “Darba likums ar komentāriem”, un 24. februārī plkst. 12.00 notiks tās svinīgā atvēršana. Grāmata tapusi, kopīgi strādājot LBAS un Zvērinātu advokātu biroja “BDO Law” juristiem. Izdevuma tapšanu atbalstīja Fridriha Eberta fonds.

Grāmatas “Darba likums ar komentāriem” atvēršanas pasākums notiks Arodbiedrību namā, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 2. stāva zālē. Tajā piedalīsies Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks, LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa, ZAB “BDO Law” vadošā partnere Vita Liberte, Fridriha Eberta fonda Baltijas valstīs direktors Peer Krumrey, kā arīLBAS dalīborganizāciju, Tiesībsarga biroja, Augstākās tiesas, Rīgas apgabaltiesas, Valsts darba inspekcijas pārstāvji, mācībspēki no Latvijas Universitātes, augstskolas “Turība” un citi interesenti.

Irēna Liepiņa, LBAS priekšsēdētāja vietniece: “Darba likuma komentāri ir lielisks iedvesmas avots arodbiedrību līderiem, biedriem, darba devējiem, valsts varas pārstāvjiem, ekspertiem un visiem, kas piedalās Latvijas darba tirgus regulēšanas uzlabošanā.  Darba likums ir grozīts vairākkārt un nesen Darba likumā ir veikti nozīmīgi grozījumi saistībā ar sociālā dialoga un ģenerālvienošanās attīstību Latvijā. LBAS un tās dalīborganizācijas aktīvi uzlabo darba standartus Latvijā, attīstot Eiropeisku sociālo dialogu un nozaru pašregulācijas un izaugsmes iespējas. Mēs mācāmies darbībā! Tāpēc zinātniski praktiskie komentāri ir zināšanu krātuve gan kolektīvām darba tiesībām par koplīgumiem, – piemēram, Darba likuma 17. un 18.pants, gan individuālām darba tiesībām par darba līguma slēgšanu, izpildi, grozīšanu un izbeigšanu, – piemēram, Darba likuma 28. 98. un 101.pants. Komentāru sagatavošanā ir ieguldīts liels darbs, ietverot jaunākās atziņas no Eiropas un pasaules darba tiesību labākajiem regulējumiem gan darbiniekiem, gan darba devējiem, gan arī valstij un sabiedrībai kopumā, – piemēram, labākie koplīgumi un industriālo attiecību modeļi Eiropā, Starptautiskās Darba organizācijas esošie un jaunie standarti u.c. Darba likuma komentāros apkopotas ES tiesas, judikatūras un tiesību doktrīnas atziņas. Komentāri būs noderīgi arodbiedrības biedriem, arodbiedrību pilnvarotajām amatpersonām, ekspertiem un juristiem un visiem interesentiem.”

No LBAS puses pie grāmatas strādāja pieredzējusi un augsta līmeņa ekspertu komanda darba tiesībās – Irēna Liepiņa, Nataļja Preisa un Kaspars Rācenājs. Savukārt no ZAB “BDO Law” – vadošā partnere Vita Liberte, vecākā juriste Liene Blūma, juristi Sintija Platā, Dārta Eglīte un Jānis Ciguzis.

Vita Liberte, Zvērinātu advokātu biroja “BDO Law” vadošā partnere: “Likumdevēja uzdevums attiecībā uz Darba likuma normatīvo regulējumu nav vienkāršs, nākas līdzsvarot divu sabiedrības sociālo partneru – darba devēja un darbinieka – intereses, kas nereti mēdz būt diametrāli pretējas. Turklāt jānodrošina Darba likuma normu atbilstību ES tiesību pamatnostādnēm, saskaņojumu ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem regulējumiem, tiesu praksi un judikatūru. Darba tiesību nozare attīstās nepārtraukti, tāpēc Darba likums ir pakļauts regulāriem grozījumiem, papildinājumiem un jaunai interpretācijai, un ikvienam no darba tiesiskajās attiecībās iesaistītajiem tas jāpārzina savā ikdienas darbā, sekojot līdzi tā izmaiņām. Realitātē mēs saskaramies ar pretējo, proti, līdz darbiniekam un darba devējam ne vienmēr nonāk nepieciešamā informācija par konkrētas darba tiesību normas izpratni un piemērojamību. Jauno Darba likuma komentāru mērķis ir padarīt Darba likumu saprotamu ikvienam – grāmatai būtu jāatrodas katrā uzņēmumā, jo šīs tiesību normas skar personu loku, kas ir daudz plašāks par likumdevēju, juristu un citu tiesību normu piemērotāju, proti, tās ir attiecināmas uz ikvienu nodarbināto Latvijas iedzīvotāju un ikvienu darba devēju.”

Sanita Birkenfelde,
LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 29383038