LBAS logo

LBAS Tautsaimniecības padome diskutē par darbaspēka piesaisti no ārvalstīm

19. februārī attālināti norisinājās LBAS Tautsaimniecības padomes sēde, kurā piedalījās LBAS vadība, eksperti, LBAS dalīborganizāciju pārstāvji un Ekonomikas ministrijas Cilvēkkapitāla attīstības departamenta direktore Indra Leonova. Darba kārtībā – ārvalstu darbaspēka nodarbināšanas aktualitātes, jauniešu nodarbinātība, iniciatīvas “zaļais koridors” mērķis un priekšrocības, kā arī grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 225 “Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu”.

Ekonomikas ministrijas Cilvēkkapitāla attīstības departamenta direktore savā ziņojumā stāstīja par trešo valstu darbaspēka nodarbināšanas aktualitātēm un grozījumiem normatīvajos aktos, izceļot iniciatīvu “zaļais koridors”. Programmas mērķis ir vienkāršot administratīvās procedūras nepieciešamo ārvalstu darbinieku piesaistē, veicinot uzņēmumu konkurētspēju.

LBAS Tautsaimniecības padome, iepazīstoties ar darbaspēka nodarbināšanas aktualitātēm, izcēla tādus jautājumus kā – jauniešu integrēšana darba tirgū, kā panākt, lai ārvalstu darbinieki, kuri atbraukuši iegūt izglītību Latvijā būtu ieinteresēti arī savas darba gaitas uzsākt šeit, kā piesaistīt vietējo darbaspēku un kā nodrošināt, lai iniciatīva “zaļais koridors” strādātu.

LBAS sanāksmē uzsvēra, ka ir nepieciešamas stingras un efektīvas kontroles, lai novērstu atvieglota tiesiskā regulējuma ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinātu to, ka piesaistītie trešo valstu pilsoņi patiesi strādā darba vietās Latvijā un netiek nosūtīti pakalpojumu sniegšanai uz citām valstīm. Savukārt vairākas LBAS nozaru arodbiedrības uzsvēra, ka svarīgi primāri izmantot vietējo darba spēku un tā rezerves, kā arī norādīja, ka pastāv gadījumi, kad darba devēji publicē “tukšās vakances”, lai rādītu mākslīgu darba spēka trūkumu.

LBAS sanāksmē norādīja, ka Latvijā, iztrūkstot augsti kvalificētiem darbiniekiem, ne tikai jādomā par ārvalstu augstāko izglītības iestāžu absolventu integrāciju Latvijas darba tirgū, bet arī  pašmāju studējošo motivāciju pēc iespējas ātrāk iesaistīties Latvijas darba tirgū. Diskusijā tika atzīmēts, ka viens no būtiskākajiem faktoriem gan pašu, gan ārvalstu kvalificēta darbaspēka noturēšanai Latvijā ir  konkurētspējīgs darbinieku atalgojums.