LBAS logo

LBAS Tautsaimniecības padome diskutē par priekšlikumiem jaunās valdības deklarācijai

1. novembrī LBAS Tautsaimniecības padome iepazinās ar dokumenta projektu, kurā tika apkopoti LBAS un tās nozaru iesniegtie priekšlikumi jaunās valdības deklarācijai.

LBAS kā vienus no prioritārajiem virzieniem izvirza Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (nacionālā līmeņa sociālā partnera) biedru maksas noteikšanu kā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotos izdevumus, ikgadējo valstī noteiktās minimālās darba algas un neapliekamā  minimuma robežu pārskatīšanu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu palielināšanu, instrumentus ēnu ekonomikas ierobežošanai caur koplīgumiem, taisnīgu atalgojumu sabiedriskajā sektorā strādājošajiem un citas arodbiedrību prioritātes.

LBAS priekšlikumi pamatā ir vērsti uz sociālo partneru iesaisti valsts pārvaldībā un arodbiedrību lomas stiprināšanu lēmumos, kas saistīti ar ekonomisko attīstību un darba apstākļiem. Nepieciešams stiprināt sociālo partneru kapacitāti un spēju iesaistīties kā trīspusējā dialogā, tā arī divpusējās pārrunās ar darba devējiem. Piemēram, sociālo partneru jēgpilna iesaiste pārrunās par minimālās algas un neapliekamā minimuma regulāru pārskatīšanu, valsts atbalsta politiku enerģētikas krīzes kontekstā iedzīvotāju aizsardzību pret pirktspējas kritumu. Tajā pašā laikā instrumenta attīstību, arodbiedrību spējai iesaistīties pārrunās ar darba devējiem un koplīgumu pārklājuma veicināšanu.

Sanāksmē tika diskutēts arī par komandējumu dienas naudas Latvijas teritorijā pārskatīšanu. Ņemot vērā patēriņa cenu pieaugumu kopš 2020. gada, kad dienas nauda tika pārskatīta pēdējo reizi, lai nodrošinātu trīs maltītes un nepieciešamības gadījumā arī citus pakalpojumus, komandējumā norīkotajam darbiniekam šobrīd noteiktā dienas nauda vairs nav pietiekama. LBAS Tautsaimniecības padomē tika rosināts to celt līdz 20 eiro dienā, kā arī ieviest iespēju paplašināt koplīgumos atrunājamās atkāpes principa ieviešanu līdz 50% no likumā noteiktā apmēra, ja tas nepasliktina kopējo darbinieka aizsardzības līmeni.

Tautsaimniecības padomes sanāksmē precizētais dokumenta projekts tiks caurlūkots 2022.gada 2. novembra LBAS valdes sēdē, lai vienotos par LBAS kopējo pozīciju attiecībā uz priekšlikumiem jaunās valdības deklarācijai.