LBAS logo

LBAS tiekas ar Eiropas Komisiju

16. janvārī, notika tiešsaistes sociālo partneru tikšanās ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem Eiropas Semestra ietvaros. Šādu tikšanos Eiropas Komisija rīko ikgadu, lai sagatavotu ziņojumu par Latviju, kās vēlāk kļūst par pamatu rekomendācijām Latvijai.

EK pārstāvjus interesēja tādi jautājumi kā sociālo partneru iesaiste, īstenojot Latvijas Atveseļošanas un noturības plānu (ANM), skatījums uz jauno valdības deklarāciju un izvirzītajām prioritātēm, Latvijas galvenie sociāli ekonomiskie izaicinājumi vidējā termiņā, gaidāmās reformas un investīcijas, nepieciešamās reformas un investīcijas Latvijas veselības sistēmā (ja nepieciešamas), gaidāmās reformas un investīcijas digitālajā transformācijā. LBAS uzsvēra, ka gaidāmās Valdības reformas neparedz mediķu algu nepieciešamo  pieaugumu un būtisku darba samaksas paaugstināšanu izglītības nozarē, kas var kavēt ANM mērķu sasniegšanu nepietiekama personāla pieejamības dēļ šajās nozarēs.ANM mērķu sasniegšanu kavē arī citi socioekonomiskie izaicinājumi, piemēram, inflācija, patēriņa un energoresursu cenu pieaugums, kas ir straujāks par ienākumu (darba samaksas) pieaugumu. Vienlaikus Valdība plāno samazināt vispārējus valsts izdevumus no IKPkas rada nopietnu risku samazināt finansējumu sabiedriskajiem pakalpojumiem un attiecīgi mazināt to pieejamību sabiedrībai.

LBAS atzīmē, ka digitālās transformācijas jomā, digitālo prasmju apguve Latvijā ir viena no vājākajām ES. Digitālo pakalpojumu ieviešana notiek ātrāk nekā pieaugušo  digitālo pakalpojumu attīstīšana. LBAS piesardzīgi arī vērtē izglītības digitalizāciju un ar to saistīto instrumentu ieviešanu (individuālie mācību konti, prasmju fondi).