LBAS logo

LBAS tiekas ar Fridriha Eberta fonda pārstāvjiem

6. augustā Fridriha Eberta fonda (FES) pārstāvji tikās ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētāja vietnieci Irēnu Liepiņu un Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības (LBNA) priekšsēdētāja vietnieku Mārtiņu Dunski, kā arī LSAB pārstāvi.

F. Eberta fonda pārstāvniecības Baltijas valstīs vadītājs Peer Krumrey un Matthias Weber pauda fonda ieinteresētību arodbiedrību un sociāldemokrātiskās kustības atbalstīšanā, īpaši akcentējot dažādu jauniešu projektu lielo nozīmi.

I. Liepiņa pateicās F. Eberta fondam par sadarbību un atbalstu demokrātiskām arodbiedrībām Latvijā – LBAS un tās nozarēm. FES atbalsta LBAS pasākumu organizēšanu, kas notiek jau tradicionāli, – Darba tiesību forumu, seminārus par digitalizāciju un dzimumu līdztiesību, arodbiedrību jauniešu vasaras nometnes, diskusijas u.c. Arī turpmāk FES atbalstīs visas iepriekš minētās LBAS organizētās aktivitātes, turklāt LBAS varēs iesaistīties arī FES atbalstītos starptautiskos projektos starp 11 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm.

FES uzskata par svarīgu dzirdēt arodbiedrību balsi jautājumos, kas skar strādājošos. Šim nolūkam ir nepieciešams vairāk organizēt diskusijas ar arodbiedrībām, – lai pirms katra nozīmīga likumprojekta arī arodbiedrības būtu iesaistītas to apspriešanā un arodbiedrību viedoklis kļūtu politiķiem sadzirdamāks.

LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa: “Šī tikšanās bija ļoti vērtīga ar lieliskām atziņām par arodbiedrību attīstību Baltijā un Eiropas Savienības Centrāleiropas un Austrumeiropas 11 valstīs, veidojot sadarbības un informācijas apmaiņas platformu, kā arī publiskojot arodbiedrības viedokli jautājumos, kas ir svarīgi darbiniekiem Latvijā.”