LBAS logo

LBAS tiekas ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu

2023. gada 3. novembrī Ministru prezidente Evika Siliņa tikās ar LBAS priekšsēdētāju Egilu Baldzēnu, lai pārrunātu 6. novembrī NTSP plānotos darba kārtības jautājumus. Sarunā darba ņēmējus pārstāvēja arī LBAS priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde un LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga, bet no valdības viedokli pauda izglītības ministre Anda Čakša, Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Ploka, Ministru prezidentes padomniece sociālās politikas jautājumos Dace Kļaviņa un Ministru prezidentes biroja vadītāja Ieva Zīberga.

Galvenais sarunu objekts bija 2024. gada Valsts budžeta un budžeta ietvara 2024.-2026. gadam likumprojekts, un tā kontekstā notika diskusijas par neapliekamā minimuma robežu pārskatīšanas nepieciešamību, Latvijas darbaspēka izmaksu konkurētspēju starp ES-27 valstīm, iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnoto izdevumu attiecināšanu tikai uz darba koplīgumiem un to ieguvumiem visām ieinteresētajām pusēm u.c. jautājumiem, tostarp, par nodarbināto atalgojuma līmeņa iekšējās un ārējās drošības jomā tuvināšanas nepieciešamību.

Atsaucoties uz Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes rosināto jautājumu, padziļinātāka diskusija notika par profesionālās vidējās izglītības bāzes finansējuma palielināšanu 2024. gadā.