LBAS logo

LBAS turpina attālināti izglītot profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) eksperti turpina izglītot profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus darba tiesībās un darba aizsardzībā Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros, un arī martā plānoti izglītojoši pasākumi ZOOM vidē.

Lekcijas darba tiesībās un darba aizsardzībā notiks 3., 10. un 11. martā, un tajās plāno piedalīties Ventspils tehnikuma, Bebrenes Profesionālās vidusskolas, PIKC Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Preiļu struktūrvienības, Aizkraukles profesionālās vidusskolas un PIKC Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņi.

Šo izglītojošo pasākumu mērķis ir veicināt Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas. Parasti lekcijas darba tiesībās un darba aizsardzībā tiek organizētas gada pirmajā pusē, un rudenī tiek organizēts konkurss PROFS. Tas vispirms risinās reģionos, un tad reģionu pusfinālu uzvarētāji decembrī tiekas finālā Rīgā. Taču 2020. gadā, pandēmijas izraisītās ārkārtas situācijas dēļ, konkurss tika atcelts, un šogad profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi konkursā PROFS tiksies divas reizes – pavasarī un rudenī.

Lekcijās LBAS darba aizsardzības eksperts Mārtiņš Pužuls informēs par nelaimes gadījumu statistiku un to cēloņiem, nepieciešamo darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā/ iestādē, darba aizsardzības pasākumiem, darba vides riskiem, to izvērtēšanu, individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī par civilās aizsardzības pamatjautājumiem.

LBAS darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs lekcijas laikā informēs par Darba likumā noteiktajiem darba tiesību pamatiem, analizēs iepriekšējā gada konkursa PROFS uzdevumus un organizēs mini konkursu PROFS KAHOOT platformā.