LBAS logo

LBAS turpina izglītojošos pasākumus darba tiesībās un darba aizsardzībā vidējo profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

29. janvārī plkst. 11.00 Arodbiedrību namā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 2. stāva zālē notiks  izglītojošs pasākums – lekcija profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, konkursa PROFS dalībniekiem, par darba tiesību un darba drošības jautājumiem.

Lai veicinātu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām, darba drošību un sociālo dialogu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) organizē konkursu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS. Tas tiek rīkots Valsts darba inspekcijas (VDI) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001 ietvaros. Konkursu jau ceturto reizi šī ESF projekta ietvaros rudenī organizēs LBAS, un tas notiks katru gadu līdz 2022. gadam.

Pirms konkursa – gada pirmajā pusē – LBAS eksperti dodas uz vidējās profesionālās  izglītības iestādēm, lai to audzēkņus iepazīstinātu ar pamatzināšanām par darba tiesību, darba aizsardzības un sociālā dialoga jautājumiem. Vēl gaidām profesionālo izglītības iestāžu pieteikumus uz šīm lekcijām, un 29. janvāra izglītojošais pasākums būs kā ievada notikums ceļā uz rudens konkursu PROFS 2020, izvērtējot pagājušā gada konkursa rezultātus.

Pieci konkursa PROFS 2020 reģionālie pusfināli risināsies oktobra beigās un novembrī, savukārt konkursa fināls un apbalvošanas ceremonija notiks decembrī. Konkursa pusfinālam un finālam būs trīs daļas: mājas darba prezentācija, viktorīna un praktiski uzdevumi par darba tiesībām, darba aizsardzību un sociālo dialogu. Konkursa PROFS žūrijas darbā, tāpat kā  iepriekšējos   gados, piedalīsies  Latvijas  Darba  devēju  konfederācijas  un  Valsts  darba inspekcijas pārstāvji.

2019. gadā konkursa pusfinālos piedalījās 26 komandas no 22 vidējās profesionālās izglītības iestādēm.  Jau regulāri Latvijas mērogā kā gudrākie skolēni darba tiesību, darba aizsardzības un sociālā dialoga jomā  sevi  ir  pierādījuši  Liepājas  Valsts  tehnikuma audzēkņi, kas konkursa PROFS finālā ir izcīnījuši visaugstāko novērtējumu. Otro vietu pagājušā gada finālā ieguva Ogres tehnikuma, trešo – Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi.

Sanita Birkenfelde,
LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste