LBAS logo

LBAS un citas pasaules arodbiedrības raksta Ukrainas prezidentam, norāda uz nopietniem pārkāpumiem likumprojektā “Par arodbiedrībām”

Šodien Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) vienlaikus ar citām pasaules arodbiedrībām ir nosūtījusi vēstuli Ukrainas prezidentam V. Zelenskim un Ukrainas vēstniekam Latvijā O. Miščenko saistībā ar ļoti nopietniem starptautisko darba standartu pārkāpumiem likumprojektā “Par arodbiedrībām”.

Vēstulē tiek aicināts pievērst uzmanību Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 87. un 98. konvencijas pārkāpumiem, tostarp:

  • tiesību uz biedrošanās brīvību izmantošanas ierobežošanu, patvaļīgi samazinot arodbiedrību skaitu darba vietās;
  • aizliegumu pārvaldes darbiniekiem tiesības veidot vai pievienoties arodbiedrībai;
  • noteikt minimālo dalības slieksni, kas mazina darba ņēmēju tiesības veidot vai pievienoties viņu izvēlētajām arodbiedrībām, jo īpaši darba ņēmējiem mazos un vidējos uzņēmumos;
  • izveidot jaunu arodbiedrību uzraudzības iestādi ar plašām un nepārbaudītām pilnvarām, lai kontrolētu arodbiedrību darbību;
  • atcelt darba devēja pienākumu sniegt arodbiedrībām informāciju par darba koplīguma slēgšanu;
  • atcelt arodbiedrību piekļuvi arodbiedrību biedra naudas iekasēšanas pārbaudes sistēmai un piešķirt valdībai pilnvaras konfiscēt arodbiedrību īpašumu, tādējādi graujot arodbiedrību neatkarību un autonomiju.

Vēstulē LBAS aicina veikt pasākumus, lai apturētu turpmāku šo tiesību akta projekta apspriešanu un nekavējoties meklētu SDO ekspertu padomus un atbalstu likumprojekta analīzei, vienlaikus veicot konkrētus pasākumus, lai iesaistītos jēgpilnās apspriedēs ar darbiniekus pārstāvošajām arodbiedrībām. Jebkurš likumprojekts par Arodbiedrību likumu Nr. 2681 bez arodbiedrību pilnīgas un jēgpilnas iesaistes, kā arī tā neatbilstība starptautiskajiem darba standartiem un Ukrainas konstitūcijai graus Ukrainas kā uzticama starptautiska un tirdzniecības partnera reputāciju, norādīts vēstulē.