LBAS logo

LBAS un divas tās dalīborganizācijas neatbalsta Ilgtspējas indeksa balvu piešķiršanu AS “Sadales tīkls” un SIA “BITE Latvija” (precizēts 30.08.2019.)

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un tās dalīborganizācijas – arodbiedrība “Enerģija” un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība (LSAB) – pauž neizpratni un protestu par Ilgtspējas indeksa balvu piešķiršanu AS “Sadales tīkls” un SIA “BITE Latvija”. Šo balvu pasniegšana nav saskaņota ar LBAS vadību, tādēļ mūsu paraksts uz balvas ir atsaucams.

AS “Sadales tīkls” notiekošo pārmaiņu procesā ir būtiski pārkāpis Darba likuma normas un noslēgtā darba koplīguma saistības, un tas nespēja uzturēt augstus sociālā dialoga standartus. Pārmaiņu rezultātā uzņēmumā darba devējs bija  vairāk koncentrējies uz darbības efektivitātes jautājumiem, lielā mērā ignorējot darbinieku intereses, ir pasliktinājušies nodarbinātības nosacījumi, valda nesakārtotība darba procesos, kas ir būtiski kāpinājusi stresa līmeni darbiniekos.

Savukārt SIA “BITE Latvija”, mūsuprāt,  nespēj un nevēlas uzturēt augstus sociālā dialoga standartus, iespējams,  pārkāpjot starptautiski un nacionāli nostiprinātās apvienošanās brīvības pamatnosacījumus un arodbiedrību tiesības.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, protams, var pasniegt balvas, kam tās, atbilstoši ekspertu esošajam vērtējumam, pienākas, bet būtu svarīgi, lai uzņēmumu izvērtēšanas posmā tiktu ņemta vērā ne tikai pašu uzņēmumu sniegtā informācija un ekspertu atzinums par to, bet lai notiktu diskusijas arī ar sociālajiem partneriem – LBAS un LDDK. Esam gatavi strādāt pie Ilgtspējas indeksa pilnveides, arī kvalitatīvu vērtēšanas kritēriju izstrādes, lai apbalvošanas rezultāti atbilstu reālajai situācijai.”

LBAS ir nosūtījusi aicinājuma vēstules Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtam ar lūgumu atsaukt savu parakstu no šo divu uzņēmumu – AS “Sadales tīkls” un SIA “BITE Latvija” balvām, kas tika pasniegtas Ilgtspējas indeksa noslēguma pasākumā 13. jūnijā.