LBAS logo

LBAS un LDDK konferencē diskutēs par nozaru koplīgumu attīstību

Sociālo partneru organizācijas – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) 9. decembrī organizē tiešsaistes konferenci “Attīstot nozaru koplīgumu pārrunas”.

Konference norisināsies 9.decembrī no plkst. 13.00 līdz 16.00 Zoom platformā, bet plašākam interesentu lokam tā būs pieejama ziņu aģentūras LETA mājaslapā www.leta.lv, kā arī LBAS un LDDK Facebook lapās.

Konferences mērķis ir iepazīstināt ar praktiskajiem ieguvumiem uzņēmumiem un darbiniekiem nozarēs, kas noslēdz koplīgumu, diskutēt par to, kā strādāt nākotnē, lai ar nozaru koplīgumiem sekmētu labi apmaksātu nodarbinātību, mazinātu sociālos un ekonomiskos šokus, pielāgotos digitalizācijas pārmaiņām, kā arī pilnveidotu darbinieku prasmes un uzlabotu uzņēmumu produktivitāti.

Konferencē aicināti piedalīties Saeimas deputāti, valdības un valsts pārvaldes pārstāvji, sociālo partneru organizāciju biedri un citi interesenti.

Egils Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS)  priekšsēdētājs: “Līdztekus nopietnai pieredzei uzņēmumu koplīgumu slēgšanā kopā ar darba devējiem esam uzsākuši izaicinošu, bet ļoti svarīgu darbu – veidot praksi un sistēmu nozaru koplīgumu slēgšanai. Pēdējo trīs gadu laikā esam identificējuši un novērsuši vairākus šķēršļus nozaru koplīgumiem, kā rezultātā ir noslēgti trīs nozaru koplīgumi privātajā sektorā, kas paredz nozarēm specifiski pielāgotu regulējumu. Nākamie soļi ir meklēt mehānismus, kā veidot nozaru koplīgumu pārrunas tā, lai ir vairāk praktisku ieguvumu gan darbiniekiem, gan darba devējiem,  kā panākt lielāku valsts un pašvaldību atbalstu un ieinteresētību koplīgumu slēgšanā, mazinot ēnu ekonomiku, nostiprinot sabiedrības labklājību un mūsu tautsaimniecības konkurētspēju.”

Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore: “Aicinām koplīgumus izmantot kā rīku abpusējā sadarbībā darba ražīguma, efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanai, lai nodrošinātu konkurētspējīgas darbavietas un adekvātu darba samaksu, veicinot ilgtspējīgu Latvijas tautsaimniecības attīstību. Šobrīd vairāk nekā jebkad ir nepieciešama darba devēju un darba ņēmēju vienota rīcība, tāpēc koplīgumus redzam kā abu pušu sarunu rezultātu par līdzatbildību uzņēmumu un nozaru attīstībā un konkurētspējas veicināšanā.”

Par to, kā noslēgtais nozares koplīgums – ģenerālvienošanās – jau gadu palīdz attīstīties būvniecības nozarei, kā darbojas  pušu komiteja – tās pieredzi, ieguvumiem, izaicinājumiem un labo praksi pastāstīs Mārtiņš Dunskis, Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks un Jēkabs Leiškalns, biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju Partnerība” eksperts – nozares koordinators. Savukārt par noslēgto ģenerālvienošanos stikla šķiedras nozarē informēs Rita Pfeifere, Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja un Ģirts Vēveris, AS “Valmieras stikla šķiedra” valdes loceklis.

Sociālo partneru priekšlikumus nozaru koplīgumu (ģenerālvienošanos) veicināšanai atklās Jānis Pumpiņš, Latvijas Darba devēju konfederācijas jurists, darba tiesību eksperts un Mārtiņš Svirskis, LBAS eksperts tautsaimniecības jautājumos. Par viesmīlības nozares ģenerālvienošanās spēkā stāšanos informēs Santa Graikste, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore.

Sociālo partneru un nozaru asociāciju priekšlikumus komentēs arī Labklājības ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvji.

Konferences dalībnieki diskutēs arī par  koplīgumu nozīmi mūsdienu darba tirgus izaicinājumu pārvarēšanā, – par koplīgumiem kā instrumentu COVID-19 seku pārvarēšanai pastāstīs Pauls Ābele, AS Latvijas Finieris valdes loceklis.

Par ES sociālo partneru nolīgumu par digitalizāciju informēs Inese Stepiņa, LDDK  ģenerāldirektores vietniece, starptautisko un Eiropas Savienības lietu eksperte un Nataļja Preisa,   LBAS Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumentu eksperte.

Par darba un privātās dzīves līdzsvaru Latvijā un ieteikumus darba devējiem un uzņēmumu vadītājiem koplīgumu saturam sniegs LBAS Konsultants darba aizsardzības jautājumos Mārtiņš Pužuls un LDDK Korporatīvās sociālās atbildības projektu vadītāja Kristīna Veihmane.

Savukārt LBAS un LDDK sadarbības turpmākos virzienus iezīmēs Vitālijs Gavrilovs, LDDK prezidents un Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs.

Konference notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros.