LBAS logo

LBAS vadība un dalīborganizāciju pārstāvji tiksies ar Valsts prezidentu Egilu Levitu

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns un LBAS dalīborganizāciju pārstāvji ar Valsts prezidentu Egilu Levitu tiksies 26. augustā, un LBAS ir saņēmusi Valsts prezidenta pateicības vēstuli.

Valsts prezidenta vēstulē ir izteikta pateicība par apsveikumu un laba vēlējumiem, ko LBAS nosūtīja uzreiz pēc E. Levita ievēlēšanas amatā. Vēstulē teikts: “Arodbiedrības ir nozīmīgi partneri sociālā līdzsvara un taisnīguma veicināšanā, kā arī valsts attīstībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanā. Novēlu Jums panākumus un sekmes profesionālo mērķu īstenošanā un aicinu kopīgi strādāt, lai veidotu tiesisku, solidāru, modernu un ilgtspējīgu Latviju!”

LBAS vadības un dalīborganizāciju pārstāvju tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu notiks Rīgas pilī 26. augustā. Tikšanās laikā plānots pārrunāt virkni Latvijas darbiniekiem un arodbiedrībām svarīgu jautājumu: nevienlīdzības mazināšana sabiedrībā, darba samaksas konkurētspēja Baltijā un Eiropā, normatīvo aktu ievērošana un tiesiskā kultūra, veselības aprūpes un izglītības pakalpojumu kvalitāte un pieejamība, sociālais dialogs un sociālo partneru loma ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.