LBAS logo

LBAS vadība un eksperti Ventspilī tiksies ar topošajiem darbiniekiem un arodbiedrību biedriem

Lai tiktos ar topošajiem darbiniekiem Ventspils tehnikumā un reģiona arodbiedrību biedriem, 12. februārī uz Ventspili dosies Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) vadība – priekšsēdētājs Egils Baldzēns, viņa vietnieces – Anda Grīnfelde un Gita Oškāja – un LBAS eksperti.

Diena Ventspilī LBAS pārstāvjiem sāksies plkst. 11.00 Ventspils domē, tiekoties ar domes  priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu.

Plkst. 12.00 Ventspils tehnikumā sāksies izglītojoši pasākumi audzēkņiem, kurus vadīs LBAS darba aizsardzības speciālists Mārtiņš Pužuls un LBAS darba tiesību konsultants, jurists Kaspars Rācenājs. Jau tradicionāli Ventspils tehnikuma audzēkņi ar labiem panākumiem piedalās LBAS konkursā PROFS, kurā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi sacenšas zināšanās par darba tiesībām, darba aizsardzību un sociālo dialogu, un šīs lekcijas būs labs pamats zināšanu ieguvei nākamajam konkursam.

Savukārt plkst. 13.00 uz tikšanos Ventspils tehnikuma telpās LBAS vadība un eksperti gaidīs Ventspils un apkaimes arodbiedrību biedrus, darbiniekus, lai sniegtu informāciju par LBAS aktualitātēm un atbildētu uz dažādiem jautājumiem, kas saistās ar problēmsituācijām darba vidē.

LBAS atzinīgi vērtē ilggadējo sadarbību ar Ventspils tehnikumu un tā direktori Kristīni Vāgneri-Davidovu, kura pārstāv arodbiedrību arī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē (PINTSA), kā arī esam ļoti pateicīgi par atbalstu LBAS reģionālās vizītes organizēšanā.