LBAS logo

LBAS Valde neatbalsta valsts budžeta projektu

Šodien notika LBAS Valdes sēde, kurā tika nolemts neatbalstīt 2020. gada valsts budžeta un 2020. – 2022. gada vidējā termiņa budžeta projektu.

Pieņemot šādu lēmumu, LBAS Valde ņēma vērā, ka valdība saskaņā ar SDO Konvenciju Nr. 144 “Par trīspusējām konsultācijām starptautisko darba tiesību normu piemērošanas sekmēšanai” (Latvijā ratificēta), izstrādājot 2020. gada valsts budžetu un 2020. – 2022. gada vidējā termiņa budžetu, neievēro sociālā dialoga pamatprincipus, un sociālos partnerus iepazīstina ar jau pieņemtiem lēmumiem, kā arī tiek pārkāpti spēkā esoši likumi par izglītības un veselības nozares finansējumu.