LBAS logo

LBAS valde pieprasa inflācijas mazināšanu visai sabiedrībai, ne tikai mērķētām grupām

14. jūnijā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) valdes sēdē arodbiedrības diskutēja par valdībai rosināmajiem prioritārajiem virzieniem 2023. gada valsts budžetam. No tiem kā viens no būtiskākajiem tika apspriests jautājums par inflācijas mazināšanu. LBAS valde nolēma pieprasīt PVN samazināšanu publiski regulētajiem pakalpojumiem – degvielai, elektroenerģijai u.c.

LBAS uzskata, ka ir nepieciešams ieviest inflācijas mazināšanas instrumentus, kas nodrošinātu tās kompensējošu mēru visai sabiedrībai, ne tikai mērķētām sabiedrības grupām. LBAS rosina piemērot samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi (PVN) tām preču grupām, kuras šobrīd vistiešāk ietekmē inflācijas straujo pieaugumu.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Piekrītam, ka PVN likmju samazināšana vai 0% likmes piemērošana precēm un pakalpojumiem, kā, piemēram, atsevišķiem pārtikas produktiem, lielāku pienesumu nestu tirgotājiem. Tomēr LBAS uzsver, ka šobrīd būtiskākā ietekme kopējā patēriņa cenu pieaugumā ir elektroenerģijas, degvielas un gāzes izmaksu kāpumam, kas ir sabiedriski regulēti pakalpojumi, un PVN mazināšana šiem pakalpojumiem atstāj būtisku ietekmi gan uz mājsaimniecību, gan ražošanas izdevumiem.”

Elektroenerģijas cenas pēc CSP datiem par patēriņa cenu izmaiņām 2022. gada aprīlī bija vienā līmenī ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu un ir būtiski kritusies salīdzinājumā ar 2021. gada noslēgumu un 2022. gada sākumu. Tomēr kopš aprīļa līdz jūnijam Nordpool cenu līmenis turpina celties, ir trīs reizes lielāks, kā tas bija iepriekšējā gada atbilstošajā periodā, un ir atgriezies līmenī, kāds tas bija gada sākumā. Cenu pieaugums rada būtisku izmaksu pieaugumu gan mājsaimniecībām, gan saimnieciskajai darbībai.

Kā liecina CSP dati, degvielas cenu pieaugums periodā no 2022. gada janvāra līdz jūnijam ir 35,5%. Būtisks cenu pieaugums novērojams arī cietajam kurināmajam (malka, briketes), – cenu pieaugums periodā no 2022. gada janvāra līdz aprīlim veidoja 27,1%. Šī preču kategorija ir būtisks siltuma resurss mājsaimniecībām ar zemākiem ienākumiem, līdz ar to ir nepieciešams izvērtēt PVN samazinātās likmes piemērošanu arī šie resursiem. Samazinātu PVN likmju piemērošana elektroenerģijai un dabas gāzei ir izplatīts instruments arī citās ES dalībvalstīs. Igaunijā mājsaimniecībām PVN samazināts no 20% līdz 9%, un samazinātā likme tiks piemērota līdz 2023. gada maijam. Samazinātās PVN likmes gāzei un elektroenerģijai tiek piemērotas arī citās ES dalībvalstīs, piemēram, Itālijā dabas gāzes likme mājsaimniecībām un industriālajam patēriņam ir samazināta līdz 5%, Beļģijā līdz 6% ir samazināta likme elektroenerģijai līdz 2022. gada septembrim, kā arī citās ES dalībvalstīs ir piemēroti dažādi PVN samazināto likmju principi.

LBAS uzsver, ka samazināto PVN likmju piemērošanas ietekme uz budžeta ieņēmumiem tiktu kompensēta, jo būtiski pieaug cenas minētajām precēm un pakalpojumiem.