LBAS logo

LBAS valdes lēmums par pilnvērtīga sociālā dialoga atjaunošanu (28.08.2020.)

Covid-19 pandēmijas ietekmē virknē nozaru strauji sarukusi ekonomiskā aktivitāte, zaudētas darba vietas un būtiski samazinājušies darbinieku ieņēmumi.

Pēc ārkārtas situācijas valstī atcelšanas principiāli svarīga ir pilnvērtīga sociālā dialoga atjaunošana, NTSP regulāras darbības  atsākšana nacionālajā un nozaru līmenī, it īpaši jautājumos, kas skar darba samaksu un darbinieku sociālās garantijas, valdības sociālo partneru savlaicīga iesaiste valstisku lēmumu apspriešanā un pilnveidošanā.

Aicinām:

  1. Saeimu un valdību konsekventi īstenot  jau pieņemtos un ar sociālajiem partneriem saskaņotos lēmumus  par darba samaksas paaugstināšanu.
  2. Atbalstot uzņēmumu godīgu konkurētspēju un  darbinieku labklājību īstenot nodokļu izmaiņas, nepaaugstinot slogu vispārējā nodokļu režīmā
  3. Sociālajiem partneriem un valdībai kopīgi veidot līdzsvarotu un taisnīgu nodokļu politiku, mērķtiecīgi ierobežojot ēnu ekonomiku un izslēdzot iespēju mazināt darbinieku ienākumus.
  4. Prioritāri valstij  atbalstīt sociāli atbildīgus darba devējus, uzņēmumus bez ēnu ekonomikas, uzņēmumus un iestādes, kur ir sociālais dialogs un noslēgti koplīgumi ar arodbiedrību,
  5. Pandēmijas laikā, nozīmīgi pieaugot bezdarbam, ir nepieciešams steidzīgi atjaunot bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgumu (9 mēneši) un augstāku pabalsta apmēru.

LBAS rosina darba devējus rast risinājumus stabila darba nodrošināšanai, pēc iespējas saglabājot darba vietas un konkurētspējīgu atalgojumu. Covid-19 izplatības stingrai ierobežošanai nodrošinot tādu darba organizāciju, kura darba vietā dod iespēju ievērot epidemiologu ieteikumus, lai nodrošinātu drošu darba vidi un fizisko distancēšanos. Vajadzības gadījumā vienoties ar arodbiedrību un darbiniekiem par attālināta darba iespējām, izvērtējot darba apstākļus un novēršot iespējamos riskus, sedzot izmaksas.

LBAS aicina darba devējus aktīvi izmantot sociālā dialoga un koplīguma iespējas, lai kopīgi ar arodbiedrību nodrošinātu maksimāli efektīvu un drošu  uzņēmuma vai iestādes darbu.

Arodbiedrības biedrus pandēmijas krīzes laikā aicinām uz savstarpēju atbalstu un solidaritāti, īstenojot arodbiedrību kopīgos mērķus un vērtības.

Darbiniekus rosinām stāties arodbiedrībā, lai arodbiedrības dialogā ar darba devēju veidotu veiksmīgu sadarbības atmosfēru uzņēmumā vai iestādē, lai racionāli izmantotu līdz šim neizmantotās rezerves. Būtiska ir visu darbinieku aktīva līdzdalība drošu darba apstākļu un sanitāro normu ievērošanā. Ikvienam ir jābūt atbildīgam par savu, tuvinieku un kolēģu veselību.

Aktīvi izmantosim arodbiedrību pilnvaras un iespējas iesaistīties sociālajā dialogā ar uzņēmuma un iestādes vadību.

Arodbiedrību spēks ir kopīgās interesēs un savstarpējā atbalstā!