LBAS logo

LBAS vēstulē Saeimai un Ministru kabinetam aicina palielināt bezdarbnieka pabalstu

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) atzinīgi vērtē likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību”, piešķirot darbiniekiem dīkstāves pabalstu krīzes skartajās nozarēs.

LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa: “Šobrīd skaidri redzams, cik liela nozīme ir strādājošo kolektīvajai aizsardzībai, sociālās drošības organizētai pieejai strādājošiem Latvijā.  Paldies sociālajiem partneriem, LBAS dalīborganizācijām un LBAS biroja komandai! Organizēta un atbildīga rīcība, disciplīna un solidaritāte ir noteicošie atspēriena punkti izejai no krīzes un sociālekonomisko seku pārvarēšanai. Jāskatās, kā paplašināt sociālo partneru tiesības sociālekonomisko jautājumu risināšanai un drošākai darba nākotnei. ”

LBAS vēstulē Saeimai un Ministru kabinetam aicināja veikt grozījumus likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”, paredzot:

  • palielināt bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgumu no 8 mēnešiem uz 12 mēnešiem, kā arī palielināt bezdarbnieka pabalsta apmēru, nosakot, ka slieksnis bezdarbnieka pabalsta pakāpeniskai samazināšanai ir nevis 2 mēneši, bet gan 4 mēneši.

LBAS aicina ne tikai atgriezties pie bezdarbnieka pabalsta izmaksāšanas līdzšinējās kārtības, bet gan spert soli tālāk sociālās spriedzes mazināšanai – palielināt bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgumu līdz 12 mēnešiem, kā arī palielināt bezdarbnieka pabalsta apmēru. Turklāt LBAS aicina veikt izmaiņas likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” 9.panta 3.punktā, nosakot, ka slieksnis bezdarbnieka pabalsta pakāpeniskai samazināšanai ir nevis 2 mēneši, bet gan 4 mēneši.

  • noteikt, ka darbinieka uzteikuma gadījumā bezdarbnieka pabalstu piešķir ne agrāk kā vienu mēnesi pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas līdzšinējo divu mēnešu vietā.

LBAS savā vēstulē aicināja arī diskutēt par minimāliem finanšu atbalsta pasākumiem pašnodarbinātām personām, kuru  ienākumi zūd pieprasījuma straujās samazināšanas dēļ, taču tās nekvalificējās nedz bezdarbnieku pabalstam, nedz uzņēmumu atbalstam.

LBAS vēstulē tika iekļauti arī Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) priekšlikumi par darba samaksas paaugstināšanu 2020. gadā, papildus piešķirot  43 744 112 euro, un papildu finansējumu nozarei ārkārtas situācijā.

Tāpat LBAS aicināja ņemt vērā Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības priekšlikumus:

  • nodrošināt veselības apdrošināšanas polises: mediķiem, sociālās aprūpes darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, policistiem, farmaceitiem un citu profesiju darbiniekiem, kas tieši iesaistīti palīdzības sniegšanā ārkārtas situācijas laikā;
  • uz ārkārtas stāvokļa laiku apturēt administratīvi teritoriālo reformu.