LBAS logo

LBAS Ziemassvētku pasakā – apbalvošanas pasākumā “Labākā arodorganizācija 2023”

Ziemassvētku priekšvakarā – 15. decembrī – notika LBAS apbalvošanas pasākums “Labākā arodorganizācija 2023”.  

Pasākumā tika godināti tie sociālā dialoga pamatu veidotāji, kas šo pienākumu veic savās darba vietās – uzņēmumos un organizācijās, un kurus apbalvošanai ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) balvu izvirzījušas LBAS dalīborganizācijas.

Tika apbalvotas tās aktīvākās arodorganizācijas un jaunieši, kas ilgtermiņā ir devuši nozīmīgu ieguldījumu arodbiedrību kustības attīstībā un veidošanā un īpaši veiksmīgi darbojušies darbinieku sociālo, ekonomisko, darba tiesību un darba drošības interešu aizstāvībā, kā arī veicinājuši sadarbību ar darba devējiem un jaunu biedru piesaistīšanu.

Labākās arodorganizācijas un aktīvākie jaunieši saņēma Atzinības rakstu par izciliem sasniegumiem arodbiedrības darbā un sociālajā dialogā un Sandras Vestermanes darināto keramiku.

Katram no mums ir sava Ziemassvētku pasaka. Tā var līdzināties Riekstkoža un Peļu ķēniņa piedzīvojumiem, Edvarta Virzas “Straumēnu” noskaņām ar daudzu radu un ķekatnieku pulku, Kārļa Skalbes Baltā kaķīša gaitām vai Grinčam galu galā. Bet kāds bija 15. decembra vakara – arodbiedrību Ziemassvētku stāsts? To pastāstīja aktieris Edgars Pujāts, operdziedātāja Laima Krīgere, koncertmeistare Lelde Tīrele, ukuleļu ansamblis un visi šī pasākuma dalībnieki.

Pasākumu atklāja LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, Ministru prezidentes Evikas Siliņas video uzruna un labklājības ministrs Uldis Augulis. Pasākumā un balvu pasniegšanā piedalījās arī Ministru prezidentes padomniece sociālās politikas jautājumos Dace Kļaviņa.

Balvas un Atzinības rakstus saņēma 16 labākās arodorganizācijas un 4 aktīvākie arodbiedrību jaunieši.

NOMINĀCIJA “LABĀKĀ ARODORGANIZĀCIJA”

Latvijas Meža nozares arodbiedrība apbalvošanai izvirzīja un balvu saņēma Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes arodorganizācija, priekšsēdētājs Jānis Pētersons.

Arodorganizācijā ar labiem rezultātiem iesaistīti visu vecumu kolēģi, tiek strādāts arī ar Ziemeļvidzemes biedriem. Priekšsēdētājs ar savu piemēru iedvesmo pārējos dienesta arodorganizāciju vadītājus. Jānis sniedza morālu un profesionālu atbalstu kolēģiem saspringtajā laika periodā, kad mežos bija izsludināta ārkārtas situācija paaugstinātas ugunsbīstamības un mizgraužu uzbrukuma dēļ. Jānis aktīvi piedalās Eiropas Arodbiedrību konfederācijas institūta (ETUI) organizētajās apmācībās.

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) apbalvošanai izvirzīja Tukuma slimnīcas un poliklīnikas arodorganizāciju, priekšsēdētāja Inga Dolmatova, un Vidzemes slimnīcas arodorganizāciju, priekšsēdētāja Inta Sīka.

2022. gadā Tukuma slimnīcas un poliklīnikas arodorganizācija ir noslēgusi jaunu darba koplīgumu. Tā aktīvi LVSADA  pagājušā gada protesta akcijās: 27.jūlija piketā   pie Veselības ministrijas, 27.septembra piketā  pie Finanšu ministrijas, kā arī piedalījās brīdinājuma streikā 27.jūlijā un 27. un 28.septembrī.

Vidzemes slimnīcas arodorganizācijas biedru skaits pēdējā gada laikā nozīmīgi palielinājies, sasniedzot vairāk nekā 30 % no strādājošo skaita. Arodorganizācijas priekšsēdētāja Inta Sīka aktīvi piedalījās LVSADA protestu akciju organizēšanā. 2022. gadā viņa tika ievēlēta LVSADA  Streika komitejā,  2023. gadā – ievēlēta par Streika komitejas priekšsēdētāja vietnieci.

Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība apbalvošanai izvirzīja AS OLAINFARM arodorganizāciju, priekšsēdētāja Rita Skārda.

Ritas darbs arodorganizācijas priekšsēdētājas amatā sākās pavisam negaidīti, 2022. gada vēlā marta vakarā, kad pēkšņi mūžībā devās ilggadējā “Olainfarm” arodorganizācijas priekšsēdētāja Rudīte Bērziņa. Pārbaudījumi, ar ko saskārās Rita turpmākajās dienās, ir izturami cilvēkam, kurš ir apveltīts ne vien ar zināšanām par arodbiedrību darbu, bet arī misijas apziņu. Viņai izdevās noturēt arodorganizācijas turpmāko pastāvēšanu ļoti sarežģītā laikā. Arodorganizācijai izdevās noslēgt jaunu uzņēmuma koplīgumu, izturot ļoti nopietnu spiedienu no uzņēmuma vadības puses, kura visādi centās ierobežot arodbiedrības pilnvaras.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība apbalvošanai izvirzīja   Annas Brigaderes pamatskolas pirmorganizāciju, priekšsēdētāja Ingrīda Kļaviņa; Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” pirmorganizāciju, priekšsēdētāja Dace Gavriļenko; Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Buratino” pirmorganizāciju, priekšsēdētāja Dace Krolle.

Annas Brigaderes pamatskolas pirmorganizācijā biedru skaits gada laikā nozīmīgi palielinājies – 12 jauni biedri tika uzņemti streika “priekšvakarā”, saprotot, cik svarīga ir līdzatbildība un kopība.

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādē “Urdaviņa” arodbiedrības biedri ir pilnīgi visi darbinieki. Jaunie kolēģi individuāli tiek uzrunāti un iepazīstināti ar to, kas ir arodbiedrība, kāds ir tās devums darbinieka labbūtībai, kādas tiesības, kādi pienākumi. 2023.gadā viss kolektīvs iesaistījās un atbalstīja LIZDA organizēto streiku un piedalījās protesta gājienā. Arodorganizācija ir rosinājusi un 2 reizes kolektīvi ir ziedota nauda Ukrainas pedagogiem. Pirmorganizācija nopietni piedalījās izpratnes veidošanā kolēģiem par darba samaksas jautājumiem – kā tā veidojas, kādi ir tarifikācijas veidošanās principi. Skaidrojumi novērsa dažas radušās domstarpības biedru vidū.

Arī Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Buratino” pirmorganizācijā biedru skaits gada laikā ir nozīmīgi pieaudzis. Jaunie biedri tiek iesaistīti pasākumos, ātrākai informācijas apmaiņai, ir izveidota arī whatsapp biedru grupa. Pirmorganizācijas biedri aktīvi piedalījās piketā, streikā un mācībās, ko organizēja LIZDA un LBAS. Sniegta materiāla palīdzība un vākti ziedojumi darbiniekam smagas slimības gadījumā.

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība apbalvošanai izvirzīja Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja darbinieku arodbiedrību, priekšsēdētāja Sandra Feila.

Visi muzeja darbinieki ir arodbiedrības biedri. Arodorganizācija ar savu darbību rāda piemēru citām Aizkraukles pašvaldības institūcijām, kuras arī plāno veidot arodbiedrības. Šogad, kādai muzeja darbiniecei aizejot atvaļinājumā, dome piešķīra tikai 5 dienas ilgu papildatvaļinājumu, aizbildinoties, ka tā lēmuši domes deputāti, kaut gan muzeja darba koplīgumā noteikts 10 dienu garš papildatvaļinājums. Arodorganizācija ar savu aktīvo rīcību panāca, ka dome ievēroja darba koplīgumā noteikto.

Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība apbalvošanai izvirzīja Valsts akciju sabiedrības (VAS) “Elektroniskie sakari” arodorganizāciju, priekšsēdētāja Katrīna Hohberga.

Tieši arodorganizācija uzņēmumā ir tā, kas palīdz rūpēties par darbinieku labbūtību – fiziskās veselības, fiziskās vides, materiālo un finanšu, sociālo un psihoemocionālo. Darbiniekiem ir iespēja strādāt attālināti, pat mācoties ārzemēs. Uzņēmuma telpās ir iekārtota un aprīkota Bērnistaba, kurā darbinieks var strādāt un paralēli pieskatīt savu bērnu, kā arī ir ierīkota darbinieku atpūtas telpa. Arodorganizācija ir iniciators dažādām jaunām aktivitātēm, kā piemēram, dalība kustībā “Dažādībā ir spēks”, dalība programmā “Ģimenei draudzīga darba vieta”, pievienošanās sociālajai iniciatīvai “Misija Nulle”. Arodorganizācijas biedri aktīvi piedalās gan nozares arodbiedrības, gan LBAS aktivitātēs, – šī gada LBAS balvas izcīņā pludmales volejbolā tika izcīnīta godpilnā otrā vieta.

Latvijas arodbiedrība  “Enerģija” apbalvošanai izvirzīja arodbiedrības patstāvīgās vienības “Latvenergo” arodorganizāciju “Centrs”, priekšsēdētāja Līga Šteinberga.

Arodorganizācija ir bijusi klāt esoša visos darba devēja iniciētajos restrukturizācijas pasākumos. Darbinieki darba devēja klātbūtnē ir informēti par savām tiesībām un ir tādi, kas izmantojuši darba attiecību pārtraukšanu, vienojoties par atbilstošiem pabalstiem, ko nosaka darba koplīgums. Arodorganizācija atjauno sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumus, kas interesē jaunāka gadagājuma un potenciālos biedrus. Arodorganizācijas “Centrs” biedri ļoti labprāt piedalās LBAS rīkotajos izglītojošajos semināros, par tiem sniedzot ļoti labas atsauksmes.

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība apbalvošanai izvirzīja  

SIA LDz Cargo Daugavpils lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas arodorganizāciju, Rēzeknes ceha arodorganizācijas priekšsēdētājs Edgars Kvjatkovskis, Daugavpils ceha arodorganizācijas priekšsēdētājs Pāvels Kožoroneks; Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” sliežu ceļu pārvaldes Jelgavas ekspluatācijas daļas arodorganizāciju, arodkomitejas priekšsēdētājs Aigars Ūdris.

Daugavpils lokomotīvju ekspluatācijas nodaļā arodbiedrībā ir gandrīz visi darbinieki. Noslēgtais koplīgums būtiski uzlabo likumdošanā noteiktos nosacījumus. Darbavietā, darbinieku sanāksmēs, sociālajos tīklos izveidotās grupās, kā arī apmācību laikā arodorganizācija informē par aktualitātēm un biedru priekšrocībām. Tiek risināti darba samaksas jautājumi un darbinieku interešu aizstāvēšana optimizācijas procesa laikā. Arodkomiteju priekšsēdētāji ir izpelnījušies atzinību un uzticību kolektīva vidū. Viņi ar mūsdienīgu domāšanu, metodēm un komunikācijas veidiem ir veiksmīgi saliedējuši kolektīvu.

Sliežu ceļu pārvaldes Jelgavas ekspluatācijas daļas arodorganizācija mācību un atpūtas bāzē Virogna darbiniekiem organizē saliedēšanās pasākumus, kopīgu atpūtu ar ģimeni un sporta pasākumus. Arodkomitejas priekšsēdētājs ļoti aktīvi iesaistās arodbiedrības kustības attīstībā, dažādu problēmjautājumu risināšanā. Pārstāv arodbiedrību koplīguma darba grupās. Piedalās tikšanās ar valsts amatpersonām, un ir īsts dzelzceļa patriots.

Latvijas Ceļu darbinieku arodbiedrība apbalvošanai izvirzīja  Administrācijas arodorganizāciju, priekšsēdētāja Agita Sakse.

Aizvadīts gads darbā pie koplīguma, kurā tika pieņemti abām pusēm saistoši noteikumi. Un – šīs arodbiedrības koplīgumā noteikts, ka biedriem ir priekšroka izmantot atvaļinājumu vasarā. Arodorganizācija aktīvi organizē pludmales volejbola treniņus un sacensības, – šogad LBAS pludmales volejbola čempionātā tika izcīnīta pirmā vieta. Arodorganizācijas uzticības personas piedalās darba vides iekšējās uzraudzības veikšanā.

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS apbalvošanai izvirzīja  SIA “Auces komunālie pakalpojumi” arodorganizāciju, priekšsēdētājs Arnis Pumpurs; Pašvaldības aģentūras “Jaunā muiža” arodorganizāciju, priekšsēdētāja Zigrīda Krista.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi” arodorganizācija regulāri ar darbiniekiem  pārrunā arodbiedrības nozīmi darbavietā. Koplīgumā ir panākts, ka darbiniekiem tiek piešķirtas papildus apmaksātas brīvdienas, kā arī piemaksas veselības uzlabošanai, aizejot atvaļinājumā. Arodorganizācija vairākkārt ir iesaistījusies procesos, kad jāiegrožo darba devēja patvaļa attiecībā pret atsevišķiem darbiniekiem. Pašvaldības aģentūras “Jaunā muiža” arodorganizācijas biedri aktīvi piedalās arodbiedrību semināros un citos pasākumos. Viens no pēdējā laika panākumiem – arodorganizācija ir vienojusies ar darba devēju par darbinieku atpūtas zonas ierīkošanu. Arodbiedrības biedra īpašumā notika liels ugunsgrēks. Tika veiktas pārrunas ar darba devēju un arodbiedrības apdrošināšanas fondu, un biedrs saņēma materiālo atbalstu.

NOMINĀCIJA “AKTĪVĀKAIS ARODBIEDRĪBU JAUNIETIS”

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) apbalvošanai izvirzīja Ingu Stafecku, Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības valdes locekli.

Inga Stafecka veic ļoti nopietnu darbu, sadarbojoties ar koledžām – Valsts policijas koledžu, Valsts robežsardzes koledžu, Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledžu -, stāstot par arodbiedrības nozīmi un iesaistot jaunus biedrus.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība apbalvošanai izvirzīja Matīsu Ļaudamu, Aizputes pagasta pamatskolas pirmorganizācijas priekšsēdētāju, LIZDA Jauno izglītības darbinieku padomes priekšsēdētāju.

Matīss atzīst, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas koplīguma sarunas risinās ļoti sarežģīti. Tieši viņš ir tas, kurš organizē pedagogu kolektīva saliedēšanas pasākumus. Matīss piedalījās un teica uzrunu LIZDA organizētajā gājienā, tā laikā bija atbildīgais par Aizputes braucējiem, un, protams, streikoja. Matīss regulāri apzina visus Dienvidkurzemes novada arodorganizācijas jauniešus.

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība apbalvošanai izvirzīja Arniju Brolišu, VAS Latvijas dzelzceļš sliežu ceļu pārvaldes Rēzeknes ekspluatācijas daļas arodkomitejas priekšsēdētāju.

Arnijs ir jaunietis, kurš ļoti apzinīgi, ar lielu atbildības sajūtu pilda arodbiedrības darbu savā arodorganizācijā un visā Rēzeknes reģionā. Darbiniekam, uzsākot darba attiecības, viņš uzreiz tiek informēts par iespējām un labumiem, ko nodrošina arodbiedrība, ko var redzēt ar stabilo biedru skaitu organizācijā. Arnijs aktīvi strādā kopā ar darba aizsardzības un uzticības personām. Viņš ir arodbiedrības biedrs,  kurš veiksmīgi spēj apvienot profesionālo karjeras izaugsmi ar ģimenes dzīvi.

Latvijas arodbiedrība ,,Enerģija” apbalvošanai izvirzīja Reini Kasparsonu, arodbiedrības patstāvīgā vienība AS “RĪGAS SILTUMS” arodorganizācijas aktīvistu.

No pagājušajā gadā 15 uzņemtajiem biedriem tieši Reinis piesaistīja 7 jaunus biedrus. Reinis strādā darba koplīguma sarunu grupā, aktīvi veido jaunā koplīguma projektu. Sarunu procesā ir izdevies vienoties par atsevišķu koplīguma labumu piešķiršanu tikai arodbiedrības biedriem. Reinis ir saņēmis uzņēmuma apbalvojumu kā labbūtības darbinieks. Reinis aktīvi sadarbojas ar uzņēmuma vadību. Arodorganizācija ir izstrādājusi un ir pieņemts jauns nolikums par darba apstākļu uzlabošanu uzņēmumā.

Reinis atbalsta Latvijas kustību par neatkarīgu dzīvi “Sveču darbnīca”, kurā svecītes izgatavo bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem.

“Retāk laime nāk necerēta. Piepildās tikai tas, kas sapnī iecerēts. Radīšana vispirms ir iecerēšana. Ja gribat radīt sev pilnīgu un skaistu dzīvi – ieceriet to! Tāpēc jaunā gadā lai arvienu modri mūsu gara un dvēseles spēki. Nepiekūstiet cerēt! (…) Sapnim ir jātop par īstenību: tur mums palīdzēs darbs.

Bet darbā  ir vajadzīgs kāds stars no augšienes, kas mūs apgaro, ir vajadzīga iedvesme. Ja mums ir iedvesme – darbs izdodas; ja viņas nav, mēs staigājam kā sapīti un klūpam uz katra soļa. Bet iedvesme nenāk no gaisa – viņu dod pats darbs. Vajaga tikai piespiesties, un jūs jau aizrauj un nes darba ritms. Ražīgs ir katrs darbs, ko dara ar iedvesmi. Pat nejaušam skatītājam, kas uz brīdi apstājas to novērot, viņš dara prieku, vienalga, vai tas redz laipnu un kustīgu pārdevēju veikalā, kas apkalpo pircēju baru, vai pļāvēju, kas grozās pļavā savas izkapts rakstā. Ar iedvesmi katru darbu var padarīt par prieku.”

(Kārlis Skalbe)