LBAS logo

Lielais vairākums arodbiedrību aicina veidot ES likumdošanu par taisnīgām algām

Brisele, 2020.gada 3.septembrī

Lielākā daļa Eiropas arodbiedrību, kas pārstāv 45 miljonus darba ņēmēju, ir balsojušas par jaunu ES tiesību aktu, lai atbalstītu taisnīgu minimālo algu un sarunas par darba koplīgumu slēgšanu.

Pēc plašām un atklātām debatēm ar 85% balsu vairākumu Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) locekļi atbalstīja aicinājumu par Eiropas direktīvu.

Balsojumā piedalījās 87 arodbiedrību konfederācijas no visas Eiropas, kā arī 10 Eiropas nozaru arodbiedrības.

Tagad tiek izdarīts spiediens uz Komisijas priekšsēdētāju Urzulu fon der Leijenu, kura solīja iesniegt priekšlikumu 100 dienu laikā, lai “nodrošinātu, ka ikvienam darba ņēmējam Eiropas Savienībā ir taisnīga minimālā alga”.

ETUC izmantos savas pilnvaras, lai aicinātu Komisiju ierosināt direktīvu, kas nodrošinātu, ka:

  • Dalībvalstis nevar noteikt ar likumu tādu minimālo algu, kas ir zemāka par pieklājības slieksni *.
  • Negodīgas prakses, piemēram, darba devēja atskaitījumi no likumā noteiktās minimālās algas, tiks izbeigtas
  • Tiesības uz koplīguma slēgšanu ir garantētas, veicinātas un aizsargātas visās dalībvalstīs

Arodbiedrību atbalsts ES rīcībai ir atkarīgs arī no garantijas, ka dalībvalstīm, kas pašlaik nosaka algas tikai ar darba koplīgumu starpniecību, nekad nebūs obligāti jāievieš likumā noteiktā minimālās algas sistēma.

ETUC ģenerālsekretāra vietniece Estere Linča uzsver, ka 17 dalībvalstīs noteiktās minimālās algas ir uz nabadzības robežas, un tas izjauc visu minimālās algas būtību. Eiropas Komisija ļoti atbalsta Eiropas arodbiedrību viedokli attiecībā uz direktīvu, lai izbeigtu šo nepieņemamo situāciju. Arodbiedrības sagaida, ka EK priekšsēdētāja savā septembra runā par stāvokli Eiropas Savienībā uzņemsies saistības attiecībā uz šādu direktīvu.

Jebkurai direktīvai ir jāpalīdz darba ņēmējiem sasniegt patiesi taisnīgu atalgojumu, nodrošinot, ka darba devēji un dalībvalstis atzīst viņu tiesības uz koplīgumu slēgšanu, un jo īpaši, ka tiek novērstas negodīgas darbības pret arodbiedrībām. Vairāk nekā jebkad agrāk ir vajadzīga rīcība algu paaugstināšanai, lai glābtu miljoniem darba vietu, kas ir atkarīgas no ekonomikas pieprasījuma pieauguma pēc krīzes.

Uzziņai:

* 60% no mediānas  un  50% no vidējās algas (pamatojoties uz valsts pilnas slodzes bruto algām)

Pilns ETUC atbildes teksts uz Komisijas apspriedēm par taisnīgu minimālo algu atrodams šeit: https://www.etuc.org/en/document/reply-etuc-2nd-phase-consultation-social-partners-fair-minimum-wages