LBAS logo

LVIPUFDA – 103 gadi

Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība (LVIPUFDA) 4. janvārī atzīmē savu 103. gadskārtu. Apsveicam!

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Ar patiesu apbrīnu varam skatīties uz LVIPUFDA vēsturi un šodienu. 103 gadi mūsu dalīborganizācijas vēsturē ir izcilība, un to arodbiedrība ir pierādījusi gan ar saviem darbiem, gan biedriem. Atcerēsimies, ka arī Rainis un Aspazija bija šīs arodbiedrības biedri. Tas uzliek augstu latiņu darbinieku tiesību un interešu aizstāvībā, ko arī šobrīd mūsu kolēģi veic, aizstāvot gan valsts, gan pašvaldību darbiniekus, tajā skaitā, uzņēmumos. Saku Raiņa vārdiem – LVIPUFDA novēlu saules mūžu!”

LVIPUFDA pārstāv arodbiedrības biedrus, kuri nodarbināti tieši arodbiedrības nosaukumā minētās iestādēs. Papildus arodbiedrības uzskaitē ir ap 300 individuālo biedru, kuri nevēlas, lai darba devējs zinātu par piederību arodbiedrībai. Lielākās organizācijas – pašvaldības, VSAA un NVA.

Pēdējā laika aktualitāte ir LVIPUFDA cīņa par darba algu paaugstināšanu tieši VSAA un NVA. 15. decembrī LVIPUFDA nosūtīja vēstuli Latvijas Valsts prezidentam, valdībai un Saeimai par kritisko situāciju VSAA un NVA. Vēstulē bija teikts, ka VSAA klienti ir visi Latvijas iedzīvotāji.  Katru mēnesi aģentūras darbinieki veic  vairāk  kā vienu  miljonu pakalpojumu  senioriem, ģimenēm ar bērniem, invalīdiem, nodarbinātajiem un bezdarbniekiem. VSAA izmaksā ne tikai sociālās apdrošināšanas un valsts sociālos pabalstus, bet operatīvi nodrošina arī citus valdības noteiktos maksājumus (Covid19, energoatbalsta maksājumus  u.c.).

Šogad darba attiecības ar VSAA ir  izbeiguši 73 nodarbinātie, bet aizpildīt vakances kļūst arvien grūtāk.  Iemesls? Pat tie, kas sakotnēji piesakās  darbā, to neuzsāk vai ātri pamet darbu   lielās  slodzes,  sarežģītības un zemā atalgojuma dēļ. Arī esošie  darbinieki ar cerībām sagaida  no jaunās valdības padarītajam darbam  atbilstošu atalgojumu. Ja tas nenotiks un algas netiks būtiski paaugstinātas, darbinieki meklēs citu ienākumu avotu, lai varētu uzturēt ģimeni, apmaksāt rēķinus, skolot bērnus un rūpēties par veselību.

Valsts kancelejas  “izstrādātais” algu pielikums 2. pusgadā lielākajai  darbinieku daļai sastādīja 3 EUR. No LVIPUFDA  skatu punkta tas ir vērtējams  kā sava veida  kaitniecība. Jāatzīmē, ka    darbinieku sašutums par šādu,  esošajai  ekonomiskajai situācijai (inflācijai) neatbilstošu valdības rīcību,  bija ļoti liels.

Arī  Nodarbinātības valsts aģentūrā tuvākajā laikā darbinieku trūkuma dēļ nebūs iespējams  īstenot valsts politiku bezdarba samazināšanā un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā. Lielā darba apjoma un spriedzes dēļ  darbinieki slimo un aiziet no  darba, lai  strādātu  par pārdevējiem un noliktavu darbiniekiem, jo tur ir lielāks atalgojums, darbs nav tik sarežģīts un   ir daudz zemāks stresa līmenis. Daudzie organizētie personāla atlases konkursi uz vakantajiem amatiem noslēdzas bez rezultāta. Katru mēnesi aģentūrā paliek   neaizpildītas 60-70 vakances.

Vai ir vērtējama kā pieņemama situācija, ka valsts ierēdņi ir spiesti pamest svarīgu valstisku darbu un  pāriet uz nekvalificētu darbu augstāka atalgojuma un labāku darba apstākļu dēļ?

Lūdzam ņemt vērā prognozējamās sekas, kuras var  radīt  VSAA un  NVA darbinieku  skaita katastrofāla samazināšanās. Tas nozīmē, ka, piemēram,   pensijas un pabalsti var netikt   pietiekami operatīvi aprēķināti un  savlaicīgi  izmaksāti. Tas pats attiecas arī uz visām citām VSAA un NVA paredzētajām valstiski nozīmīgajām funkcijām.  Vairākkārtējā sarakste ar iepriekšējo LR  labklājības ministru  ir  noslēgusies bez rezultāta.

Vēstulē teikts, ka LVIPUFDA lūdz  steidzami pozitīvi izskatīt  minēto jautājumu  –  VSAA un  NVA strādājošo algas būtisku palielināšanu  – un par rezultātiem informēt arī LVIPUFDA.