LBAS logo

LVIPUFDA un pārstāvji no Eiropas neatkarīgo arodbiedrību konfederācijas iepazīst SIVA sniegto atbalstu Ukrainas bēgļiem

10. martā Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) rehabilitācijas centrā ieradās Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības (LVIPUFDA) priekšsēdētājs Andrejs Jirgensons un Eiropas neatkarīgo arodbiedrību konfederācijas (CESI) ģenerālsekretārs Klauss Hēgers, lai iepazītos ar SIVA sniegto atbalstu ukraiņiem.

Psihoemocionālo rehabilitāciju plānots sniegt ģimenēm ar bērniem, vienlaikus rehabilitācijas centrā uzņemot līdz 100 cilvēkiem.

Lai mazinātu stresa postošo ietekmi, galvenais uzsvars tiks likts uz emocionālā atbalsta sniegšanu, nodrošinot psihologu, sociālo rehabilitētāju un citu speciālistu konsultācijas un nodarbības.

Lai veicinātu cilvēku atvērtību un socializēšanās iespējas, tiks sniegts arī sociālais atbalsts, organizējot dažādas radošās nodarbības un brīvā laika pasākumus.

Katram no kara bēgošajam Ukrainas iedzīvotājam tiks sniegts individuāls atbalsts, kas atbilst viņa socializēšanās vajadzībām un veselības stāvoklim.

Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta arī medicīniskā uzraudzība un dažādu SIVA speciālistu konsultācijas un nodarbības (piemēram, fizioterapeita, ergoterapeita, u.c.).

Rehabilitācijas pakalpojums tiks sniegts par Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un tā saņemšanas laikā ukraiņi uzturēsies SIVA, kā arī viņiem tiks nodrošinātas trīs ēdienreizes dienā.

Rehabilitācijas pakalpojumam bēgļi no Ukrainas varēs pieteikties tās pašvaldības sociālajā dienestā, kurā tie uzturēsies.

SIVA direktore I.Jurševska uzsvēra, ka lepojas ar kolektīva zināšanām un prasmēm.

SIVA multifunkcionālo speciālistu komandai ir uzkrāta bagātīga pieredze rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā cilvēkiem, kuri ir uzturējušies karadarbības zonās vai piedzīvojuši cita veida traumatisku pieredzi:

2008.gada septembrī atbalsts tika sniegts Gruzijas – Krievijas konfliktā cietušajiem bērniem, nodrošinot gan psihoemocionālo atbalstu, gan fizioterapeitu nodarbības sporta zālē un peldbaseinā;

2013. un 2014.gadā tika sniegts 10 dienu ilgs sociālās rehabilitācijas kurss Zolitūdes traģēdijā cietušajiem, cietušo un bojā gājušo tuviniekiem, kā arī traģēdijas seku novēršanā iesaistītajiem cilvēkiem – kopumā 548 personām.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums tika nodrošināts ar mērķi palīdzēt pārvarēt traģēdijas izraisītās psihoemocionālās sekas un sniegt psiholoģisko atbalstu zaudējuma sāpju pārvarēšanai, stabilizēt psihoemocionālo stāvokli un nodrošināt nepieciešamo funkcionēšanas spēju atjaunošanu un uzlabošanu;

2015.gada rudenī SIVA rehabilitācijas centrā arī ieradās bērni no Ukrainas karadarbības zonas, lai saņemtu divas nedēļas ilgu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

Kopumā divu mēnešu laikā 56 bērniem tika nodrošinātas psihologa konsultācijas un grupu nodarbības, ārstu uzraudzība, nodarbības fizioterapeita un sociālā rehabilitētāja vadībā, baseina apmeklējumi, kā arī dažādas fiziskās aktivitātes un brīvā laika pasākumi.

Tikšanās laikā SIVA pārstāves ar viesiem pārrunāja aktuālo situāciju Ukrainā un bija vienisprātis, ka sniegt psihoemociālo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem ir ļoti būtiski.

Viesi apskatīja arī rehabilitācijas centra telpas un tikās ar SIVA speciālistiem, vizītes noslēgumā veltot atzinīgus vārdus SIVA kolektīva kopējam komandas darbam un mājīgajai videi.

Šobrīd izmitināšanas pakalpojumu SIVA Koledžas dienesta viesnīcas kotedžās jau saņem 30 Ukrainas iedzīvotāji

Avots:

https://www.siva.gov.lv