LBAS logo

LVSADA: būtiski pasliktinātas Latvijas pacientu izredzes uz veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošanos

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) šodien, 27. jūnijā, ziņos Veselības nozares stratēģiskajai padomei par Finanšu ministrijas misēkli, kas būtiski pasliktinājis Latvijas pacientu izredzes uz veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošanos.

“Jaunās Vienotības” pārziņā esošā Finanšu ministrija š. g. 21. jūnijā sniedza “Jaunās Vienotības” vadītajai Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai ziņojumu “Par finansējuma pārdali 2023. gadā veselības nozarei” (turpmāk – FM ziņojums; pieejams Saeimas mājas lapā pie attiecīgās komisijas 21.06.2023. sēdes materiāliem). Ziņojumā ir neprecīzi norādīts, ka, atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ekspertu ieteikumiem, veselības aprūpes finansējumam būtu jāsasniedz vismaz 12% no valsts konsolidētā budžeta (centrālās valdības un pašvaldību izdevumi), kas Latvijā 2023. gadam ieplānots 14 673,7 milj. eiro apmērā. Tālāk FM ziņojumā teikts, ka, 2023. gadā papildus piešķirot Veselības ministrijas resoram  140 milj. eiro, veselības nozares valsts finansējums sasniegs PVO ieteiktos 12% ( apm. 1 805 milj. eiro jeb 12,3%). Tas neatbilst patiesībai.

Neatbilstību LVSADA konstatēja, pilnībā iepazīstoties ar pilnu PVO publikācijas (uzrādīta FM ziņojumā kā 5. atsauce, pamatojot apgalvojumu par PVO ieteikumu) tekstu (šeit citēta kā Jakab et al., 2018; https://apps.who.int/iris/handle/10665/342223).  No publikācijas konteksta nepārprotami izriet, ka, rakstot par publisko finansējumu vai arī valsts finansējumu veselības aprūpei, ir domāti vispārējās valdības (angļu val. – general government) izdevumi, no kuriem tad arī būtu ieteicams sasniegt vismaz 12%.

Vispārējās valdības budžetu 2023. gadam veido konsolidētā budžeta (14 673,7 milj. eiro) un speciālā budžeta (4 083,3 milj. eiro) summa – 18 757 milj. eiro. Tātad pēc papildus 140 milj. eiro piešķīruma Latvijas veselības nozares budžets nevis pārsniegs PVO ieteiktos vismaz 12% (kā apgalvots FM ziņojumā), bet gan sasniegs tikai 9,6% no vispārējās valdības izdevumiem.

LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris to komentē īsi: “Kaut kādu iemeslu dēļ Finanšu ministrija vēlamo ir uzdevusi par esošo. Diemžēl līdz PVO ieteikuma patiesai izpildei Latvijā veselības nozarei joprojām pietrūkst aptuveni 450 miljonu eiro. Tāpēc īpaši ciniski izklausās dažu politiķu apgalvojumi, ka, ierobežojot valsts finansējuma piešķiršanu veselības aprūpei, viņi rūpējas par pacientu interesēm.”

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67 847300).