LBAS logo

LVSADA izvirzījusi Veselības ministrijai kolektīva interešu strīda prasības

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) ir izvirzījusi Veselības ministrijai (VM) kolektīva interešu strīda prasības, tādā veidā pēc būtības uzsākot pirmsstreika procedūru. Prasības paredz pildīt trīspusējo vienošanos par darba samaksas paaugstināšanu nozarē.

Vienošanās tika panākta Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Veselības aprūpes nozares apakšpadomes 07.03.2023. sēdē. Vienošanās paredz, ka gadījumā, ja VM tiek iedalīti papildus līdzekļi no budžeta pārdales šī gada laikā, tad starp izlietošanas prioritātēm tiek iekļauta valsts garantētās mēneša vidējās darba samaksas (turpmāk – VDS) paaugstināšana ārstiem un ārstniecības iestāžu darbiniekiem, kuri nav ārstniecības personas. VDS pieaugums ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem vēl 4,5% apmērā nodrošinātu, ka divu gadu (2022. – 2023.) periodā viņu VDS pieaugums, līdzīgi kā pārējām ārstniecības personām, sasniegtu 16% (Finanšu ministrija prognozē, ka mēneša vidējā darba samaksa valstī šajā pašā periodā pieaugs par 18%). Savukārt būtisks VDS pieaugums darbiniekiem, kuri nav ārstniecības personas, ir nepieciešams tādēļ, ka no š. g. 1. aprīļa viņu VDS tika paaugstināta tikai par nepilniem 23 eiro (bruto).

Diemžēl no VM 07.07.2023. vēstules LVSADA var secināt, ka ministrija vienošanos nepildīs, jo “primārais kritērijs papildus finansējuma nodrošināšanai ir papildus pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem, kā arī valsts budžeta ierobežotās finansiālās iespējas, citu nozares neatliekamu pasākumu aktualitāte un pasākuma finansiālā ietekme uz nākamajiem gadiem.”

LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris tādu VM argumentu noraida:“Beidzot jāsaprot, ka bez pietiekama skaita kvalificētu darbinieku pacienti nevarēs savlaicīgi saņemt kvalitatīvus pakalpojumus. Tāpēc nav pareizi pakalpojumu pieejamību pretnostatīt adekvātai darba samaksai nozarē!”

LVSADA prasības paredz, ka no 2023. gada 1. septembra tiek: 1) paaugstināta valsts garantētā mēneša vidējā darba samaksa ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem par 4,5 %, 2) paaugstināta valsts garantētā mēneša vidējā darba samaksa ārstniecības iestāžu darbiniekiem, kuri nav ārstniecības personas, par 70,00 eiro.

Līdztekus minētajām prasībām LVSADA sagaida no VM konstruktīvas sarunas par valsts budžeta papildus finansējumu veselības nozarei 2023. un 2024. gadā.

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67 847300).