LBAS logo

LVSADA kongresā

Šodien, 2020. gada 1. decembrī, notika Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) 7. kongress. Kongress notika daļēji attālinātā formātā, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā.

No 74 balsstiesīgajiem delegātiem kongresā klātienē piedalījās 14, bet attālināti tiešsaistē – 46 delegāti (kopā – 81% no balsstiesīgo delegātu skaita). Balsojot atklāti, par LVSADA priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Valdis Keris, par priekšsēdētāja vietnieci – Līga Bāriņa.

Arodbiedrības darbu pārskata periodā no 2015. gada 2. decembra līdz 2020. gada 1. decembrim Kongress novērtēja kā apmierinošu.

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67847300).