LBAS logo

LVSADA un LBAS panāk izmaiņas jaunajā darba samaksas modelī ārstniecības personām

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Slimnīcu biedrība kopīgi panākušas, ka Veselības ministrijas ziņojums valdībai par jauno darba samaksas modeli ārstniecības personām tiks papildināts ar LVSADA un LSB viedokli par modeļa trūkumiem un iespējām tos novērst.

Pie šāda nosacījuma Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Veselības aprūpes nozares apakšpadome 2021. gada 4. janvārī vienojās atbalstītinformatīvā ziņojuma Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu (VSS-897, turpmāk – Ziņojums) tālāku virzību izskatīšanai Ministru kabinetā.

LVSADA ieskatā, jaunā modeļa ieviešana bez korekcijām radītu nopietnus, veselības nozari apdraudošus riskus: būtisku atalgojuma samazināšanu jaunākajam medicīniskajam personālam, labāko speciālistu aiziešanu no valsts sektora, Darba likumā un citos tiesību aktos paredzēto piemaksu liegšanu ārstniecības personām, birokrātijas pieaugumu un izvairīšanos no likumā noteiktās darba samaksas paaugstināšanas nozares darbiniekiem.

Par konstatētajām neatbilstībām un riskiem gan LVSADA un LBAS, gan arī LSB šogad vairākkārt informēja Veselības ministriju un NTSP institūcijas. Īpaši nesaprotama arodbiedrībām ir Veselības ministrijas iecere divus gadus jaunākajam personālam (māsu palīgiem) darba samaksu nepalielināt vispār, kamēr māsām un ārstiem tā pieaugtu par 9 – 10% gadā (Ziņojums, 85. – 86. lpp.). Veselības ministre Ilze Viņķele  NTSP sēdē 18. decembrī paziņoja, ka šādu plānu prezentējot ar lepnumu. Ministri atbalstīja arī Latvijas Māsu asociācijas viceprezidente Ilze Ortveina. No viņas sacītā varēja secināt, ka māsu palīgi šobrīd ir atalgoti pārāk dāsni.

LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris pret to iebilst: “Viens no spilgtākajiem jaunā modeļa trūkumiem ir nievājošā attieksme pret māsu palīgiem. Doma, ka jaunākā medicīniskā personāla darba samaksas nosacījumu pasliktināšana veicinās taisnīgumu un konkurētspēju veselības nozarē, ir ļoti dīvaina.”

Informāciju sagatavoja LVSADA darba koordinētāja Inga Rudzīte (tel. 67847300).