LBAS logo

Maijā veicina skolēnu izpratni par arodbiedrību

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) dienas kārtībā ļoti nozīmīgs jautājums ir gados jaunu biedru iesaiste organizācijas rindās. Taču daudzi jaunieši nezina, ar ko nodarbojas arodbiedrības. Tādēļ arodbiedrībām ir jāiegulda papildu pūles, lai jauniešus sasniegtu. Viena no iespējām ir uzrunāt jauniešus jau agrīnā dzīves posmā,  – vēl pirms tam, kad viņi ir kļuvuši par darba ņēmējiem vai darba devējiem.

Tādēļ LBAS vērsās pie Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) un lūdza tās biedriem – pedagogiem 2022. gada maijā 5. līdz 12. klašu skolēniem noorganizēt atklātās stundas par tēmu “Vai Tu zini, kas ir arodbiedrība?”, ar mērķi izglītot par darbinieku tiesībām sevi aizstāvēt ar arodbiedrības palīdzību un popularizēt arodbiedrību nozīmi mūsdienās.

LBAS ir izstrādājusi pamata prezentāciju, kuru pedagogi var izmantot, vai arī uz tās bāzes izveidot skolēnu noteiktajam vecumposmam atbilstošu prezentāciju, pielāgojot dažādas mācību metodes, piemēram, lomu spēles u.c.  LBAS rosina skolēniem uzdot arī mājas darbu, kura ietvaros vajadzētu izdiskutēt savās ģimenēs par to, kas ir arodbiedrība.

LBAS priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde: “Izpratne par to, kas ir arodbiedrība, ir jārada bērniem jau ģimenē un skolā. Bērniem ir jāsaprot, ka, tāpat kā vecāki rūpējas par viņiem ģimenē, tā arodbiedrība rūpējas par viņu vecākiem darbā. Arodbiedrības ir jāuztver līdzīgi kā apdrošināšanas polise darba vietā, lai gan mūsdienās arodbiedrības nozīme sniedzas jau daudz tālāk par darbinieku tiesību aizstāvību. Arodbiedrības biedri ir vienoti labbūtībai darba vietā visos tās aspektos, kā, piemēram, – motivācija darbam, profesionālā pilnveide, ģimenes un darba dzīves saskaņošana u.c. Tāpēc ir svarīgi, ka visās Latvijas skolās skolēni tiek informēti par to, kas ir arodbiedrība, un tiek aicināti noskaidrot vecāku attieksmi pret to, lai novērtētu arodbiedrību lomu un stiprinātu sociālā dialoga nozīmi.”

LBAS izsaka pateicību LIZDA valdei par atbalstu, cerot, ka nākamajos gados šāda iniciatīva varētu kļūt par tradīciju, atzīmējot Darba svētkus 1.maijā.