LBAS logo

Mežu uzraudzības ilgtspēja – uz kurieni ejam?

2.septembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža fakultātē notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS), Latvijas Meža nozares arodbiedrības (LMNA) un Valsts meža dienesta (VMD) arodorganizācijas kopīgi rīkotā konference “Mežu uzraudzības ilgtspēja – uz kurieni ejam?”. Konferences mērķis bija rast atbildes uz būtiskiem jautājumiem saistībā ar mežu uzraudzības nākotni un Valsts meža dienesta attīstības pilnveidošanas iespējām.

Konferencē piedalījās VMD darbinieki no visiem Latvijas reģioniem, kopumā – 124 dalībnieki.

Konferenci ar uzrunām atklāja LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis.

Par ilgtspējīgas attīstības izaicinājumiem lokālā, nacionālā un globālā līmenī Latvijas meža politikas kontekstā konferencē ar izsmeļošu prezentāciju uzstājās Edvards Kušners, Latvijas bankas padomnieks, ilgtspējības virziena vadītājs. Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors un šobrīd arī Valsts meža dienesta ģenerāldirektora vietas izpildītājs Arvīds Ozols informēja konferences dalībniekus par meža uzraudzības lomu meža ilgtspējības nodrošināšanā. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis raksturoja VMD un VUGD sadarbību un perspektīvas civilās aizsardzības kontekstā, vienlaicīgi uzsverot preventīvo un gatavības pasākumu nozīmi krīzes situāciju risināšanā

Konferences otrajā daļā LBAS priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde uzstājās ar prezentāciju par LBAS veiktās aptaujas “VMD nodarbināto profesionālās dzīves kvalitāte strukturālo reformu kontekstā” rezultātiem, kur būtiskākais secinājums bija tas, ka VMD darbinieku profesionālās dzīves kvalitātes novērtējums pēdējo divu gadu laikā ir būtiski samazinājies, kā arī izkristalizējās nodarbināto primārās prasības tā uzlabošanai, ko rosināt Zemkopības ministrijai – 1) VMD ģenerāldirektora amatam izvēlēties profesionālu un kompetentu vadītāju; 2) nodrošināt atalgojumu atbilstoši Atlīdzības likuma normām, kuras stājās spēkā no 2022. gada 1. jūlija; 3) pārmaiņu nepieciešamību VMD pamatot ar sociāli ekonomisko izvērtējumu.

Konferences noslēdzošajā daļā notika paneļdiskusija par VMD attīstības pilnveidošanas iespējām, kurā uz klātesošo jautājumiem atbildēja Arvīds Ozols – Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors, VMD ģenerāldirektora vietas izpildītājs, Mārtiņš Baltmanis – VUGD priekšnieka vietnieks, Inguna Siņica – LMNA priekšsēdētāja un Jānis Pētersons – VMD Centrālvidzemes virsmežniecības vecākais mežzinis.

Konferences jautājums “kur mēs ejam?” tā īsti netika atbildēts, jo konferencē nepiedalījās neviens no aicinātajiem politiķiem, kas ir līdzatbildīgi par izveidojušos situāciju VMD. Jebkurā gadījumā arodbiedrība un VMD darbinieki neiebilst pret pamatotām un izsvērtām pārmaiņām, un secinājums ir viens –, tikai kopīgi strādājot ar arodbiedrību, VMD vadību un Zemkopības ministriju, varam virzīties tuvāk pārmaiņām, stingri uzraugot, lai tās nesamazinātu VMD nodarbināto profesionālās dzīves kvalitāti un iestādes kapacitāti valsts deleģēto funkciju izpildē.

VMD uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, medības un meža uguns apsardzību reglamentējošo normatīvo aktu izpildi visos mežos.

Konferences video ieraksts pieejams šeit.