LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 1. līdz 5. aprīlim

1.04. Smiltenes tehnikumā – LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultantu lekcijas tehnikuma audzēkņiem ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros.

2.04. plkst. 10.00 Saeimā – Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par grozījumiem Darba likuma 155. pantā piedalās LBAS jurists K. Rācenājs.

1.04.-5.04. Rīgā – LBAS organizētās starptautiskās apmācības arodbiedrību jauniešiem projekta VS/2018/0030 „Jaunu darba ņēmēju līdzdalības un lēmumu pieņemšanas veicināšana arodbiedrībās un uzņēmumos” ietvaros, piedalās projekta vadītāja I. Semjonova.

2.-.3.04. Briselē – EESK Pamattiesību un tiesiskuma komitejas sēde. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

3.04. plkst. 14.00 LTDA seminārā par aktualitātēm darba tiesību jomā informē LBAS jurists K. Rācenājs.

4.04. plkst. 10.00 LBAS Darba aizsardzības komisijas sēde. Vienošanās ar VDI parakstīšana.

5.04. plkst. 11.00 Valsts kancelejā – uzraudzības sanāksme par Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes pārraudzībā esošajiem projektiem. Piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna un LBAS eksperte N. Preisa.