LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 1. līdz 5. februārim

1.02. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

1.02. EESK darba grupas sanāksme par prasmēm ilgtspējīgai sabiedrībai, piedalās – LBAS eksperte.

2.02. plkst. 10.00 Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

2.02. plkst. 11.00 VISC darba grupa par profesiju standartiem sociālās aprūpes nozarē, piedalās – LBAS eksperte L. Romele.

2.02. plkst. 14.00 VISC darba grupa par profesiju standartiem veselības nozarē, piedalās – LBAS eksperte L. Romele.

3.02. plkst. 9.00 Saeimas Ārlietu komisijas sēdē jautājumā par grozījumiem pozīcijā Nr.1 “Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā” piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperte N. Preisa.

3.02. plkst. 13.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

3.02. plkst. 14.00 Saskaņošanas sanāksme ar LIZDA un LBAS par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021-2027, piedalās – LBAS eksperte L. Romele.

3.02. ETUC Sociālā dialoga komitejas sanāksmē piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

3.-5.02. ETUI/ETUC konference “Ceļā uz jaunu sociāli ekonomisko  līgumu”(Towards a new socio-ecological contract), piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

3.02. LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls tiekas ar Būvniecības nozares arodbiedrību par darba aizsardzības jautājumiem.

4.02. plkst. 11.00 EESK Ārējo attiecību darba grupas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

4.02. plkst. 12.00 Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

4.02. plkst. 14.00 Nozaru ekspertu padomes sēde, piedalās – LBAS eksperte L. Romele.

4.02. plkst. 15.00 profesijas standarta “Biotehnoloģisko procesu speciālists” izstrādes seminārs, piedalās – LBAS eksperte L. Romele.

5.02. Eiropas Komisijas ekspertu grupas sanāksmē par direktīvas par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā ieviešanu piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

5.02. plkst. 11.00 EESK Ārējo attiecību darba grupas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.