LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 1. līdz 5. jūlijam

01.07. Zvērinātu tiesu izpildītāju pasākumā,pārstāvot darbinieku intereses – piedalā LBAS Darba aizsardzības vecākais speciālists M.Pužuls.

01.07. pl.13.30 LBAS ESF projekta “LBAS divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” ietvaros, projekta vadītāja, nacionālie eksperti un LBAS priekšsēdētāja vietniece tiksies ar LDDK ESF projekta pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātēs, aktivitātes un tālākās darbības Projektos.

02.-03.07. – Briselē EESK ECO sekcijas sanāksme un ETUC starptautisko lietu komiteja -piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

02.-03.07. – plkst. 9:00- Valsts administrācijas skolā,Raiņa bulvārī 4 – Eirofondu seminārs par kapacitātes stiprināšanu – piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I.Liepiņa,LBAS eksperti N.Preisa un M.Svirskis.

03.07. – plkst.11:00 – Labklājības ministrijā tikšanās ar Labklājības ministri R.Petraviču “Par uzņēmumu koplīgumiem un darbinieku sociālajām garantijām” Tiekas LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns un LBAS priekšsēdētāja vietniece I.Liepiņa.

03.07. – Tikšanās par projekta aktivitātēm Daugavpils pašvaldības Sociālajā dienestā – Tiekas LBAS Darba aizsardzības vecākais speciālists M.Pužuls.

04.07. – plkst.13:00 – tikšanās ar LDDK ģenerāldirektori L.Menģelsoni – savstarpējas konsultācijas par sadarbības iespējām ar Ilgtspējas institūtu. Tiekas LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns un LBAS priekšsēdētāja virtniece I.Liepiņa.

04.07. – Tikšanās AS”Cēsu alus” par projekta aktivitātēm – Tiekas LBAS Darba aizsardzības vecākais speciālists M.Pužuls.

05.07. pl.11.00 LBAS ESF Projekta vadītāja L.Liekna piedalīsies kārtējā Valsts kancelejas ESF projektu uzraudzības padomes sanāksmē.

06.07. – plkst.9:00 – LBAS Lielā balva Lucavsalā.