LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 1. līdz 5. jūnijam

1.06. plkst. 12.00  LBAS vērtēšanas komisijas sanāksme konkursam dalībai Ekonomikas un sociālo lietu komitejā Darba ņēmēju grupā.

2.06. plkst. 10.00 Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēde (attālināti) par izdienas pensiju sistēmu, grozījumiem Darba likumā, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS jurists K. Rācenājs u.c. LBAS speciālisti, un dalīborganizāciju pārstāvji.

2.06. attālināti – EESK vebinārs par EK plānu ES atveseļošanai. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

2.06. Digitālās transformācijas pamatnostādņu, Inovāciju, IKT industrijas un IKT zinātnes darba grupā attālināti piedalās LBAS eksperts M. Pužuls.

3.06. attālināti – Webex izpētes grupa par bezpeļņas sociālo uzņēmumu stiprināšanu. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

3.06. plkst. 9.00 Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

3.06. plkst. 14.30 Kopēja Digitālās transformācijas pamatnostādņu darba grupu sanāksme (attālināti), piedalās LBAS eksperte L. Romele.

3.06. Digitālās transformācijas pamatnostādņu, Inovāciju, IKT industrijas un IKT zinātnes darba grupā attālināti piedalās LBAS eksperts M. Pužuls.

4.06. plkst. 15.00 Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam izstrādes 4.1. rīcības virziena darba grupas Digitālās prasmes un izglītība sanāksme (attālināti), piedalās LBAS eksperte L. Romele.

3., 4.06. Eiropas komisijas organizētā ESF komitejas plenārsesijā (attālināti) piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna.

4.06. plkst. 11.00 Ārlietu ministrijā – Darba grupas Latvijas nacionālo pozīciju izstrādei par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu (2021.-2027. gads) sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.